mobile_wrapper
27.01.2020 19:02

Školení rozhodčích a TD ve vytrvalosti 2020

Školení rozhodčích a TD ve vytrvalosti 2020

V sobotu 25. 1. 2020 proběhlo v Korycanech u Neratovic školení vytrvalostních rozhodčích a TD. Školitelem byl p. Kevin Croke (IRE) - FEI4* rozhodčí, FEI4* TD a Chief steward úrovně 3. Odborným garantem pro ČJF byl p. Antonín Terber (FEI4* rozhodčí, FEI4* TD).

Školení na této úrovni si vyžádala změna vytrvalostních pravidel pro rok 2020, která jsou přinejmenším nepřehledná i vzhledem k tomu, že platnost některých ustanovení je odložena až na období po 1. 7. 2020. I přesto, že bylo toto školení „pouze“ povinným refreshmentem rozhodčích a TD vytrvalosti, všichni zúčastnění se shodli, že bylo velkým přínosem nejen při osvětlování nových pravidel, ale i při procvičováním pravidel, které se nezměnila, na reálných případech ze zkušenosti p. Crokea.

V neděli 26. 1. 2020 poskytl p. Kevin Croke konzultaci pravidel jezdcům, kteří o to prostřednictvím komise vytrvalosti projevili zájem ať již zaslanou otázkou nebo se konzultace zúčastnili osobně. O komplikovanosti nových vytrvalostních pravidel svědčí i to, že i přesto, že se jednalo o zkušené mezinárodní jezdce, ocitl se p. Croke pod palbou otázek téměř na 3 hodiny.

 Kurz rozhodčích 2020

 
Nahoru