mobile_wrapper
24.06.2020 16:44

Soustředění pro jezdce vytrvalosti s Michaelou Habáskovou

V úterý 21.7. 2020 komise vytrvalosti ve spolupráci s oblastí Praha připravila drezurní soustředění s Michaelou Habáskovou, na které bude navazovat krátký cvalový trénink. Soustředění se bude konat v Kolesách.

Děti a mládež do 18-ti let, se zaplacenou jezdeckou licencí jezdce a jezdci na pony bez ohledu na oblastní příslušnost mají zpětně proplaceny náklady na ustájení, trenéra a pronájem haly a cvalové dráhy.

V případě volných míst je možnost účasti dalších jezdců s tím, že eventuální finanční podporu si mohou zkusit vyjednat prostřednictvím klubů na příslušných oblastech v rámci OPP.

 

Přihlášky na:  

https://www.jezdectvi.org/vzdelavaci-akce/2020-6-21-endurance-opp-kapitola-iii-soustredeni-talentovane-mladeze

 

Rozpis bude upřesněn podle konkrétního zájmu jezdců.

 
Nahoru