mobile_wrapper
29.06.2020 19:16

Výsledky 2019 doplněny do databáze

Ve spolupráci se sekretariátem ČJF se komisi vytrvalosti podařilo zachránit a doplnit databázi, kterou pro nás vytvořil Petr Hladiš.

Do databáze byly doplněny výsledky z roku 2019. 

Výsledky z letošního roku budou již přímo v systému JIS, do kterého se pokusíme importovat i stávající databázi výsledků tak, abychom měli komplexní přehled o jednotlivých jezdcích a jejich koních na jednom místě. V průběhu roku bude systém JIS také automaticky vyhodnocovat žebříčky. 

 
Nahoru