mobile_wrapper

Dotace MŠMT

Dotace MŠMT 2015

VĚNUJTE POZORNOST INFORMACÍM O ŽÁDOSTECH O NEINVESTIČNÍ DOTACE MŠMT PRO ROK 2015

Upozorňujeme na nový požadavek MŠMT, který se týká výše vybíraných členských příspěvků u konečných příjemců státní dotace v doporučené výši u mládeže min. výše 100 Kč/os/rok a u dospělých min. výše 500 Kč/os/rok.

PROGRAM IV – provoz a údržba sportovních zařízení

Více informací naleznete na zde na webových stránkách MŠMT.

 

Investiční dotace

Byly zveřejněny podmínky investiční dotace pro vlastníky sportovních zařízení. Více naleznete na webových stránkách MŠMT.

Žadatelé (vlastníci nemovitosti) o investiční dotaci musí do 16.1.2015 doručit na adresu sekretariátu ČJF Zátopkova 100/2, Praha 6, PSČ 160 17, následující dokumenty:

  1. stručný investiční záměr
  2. celkové předpokládané náklady
  3. výši požadované investiční dotace
  4. aktuální výpis z katastru nemovitostí

Následně bude VV ČJF sestaveno, v souladu s podmínkami Státní podpory sportu pro rok 2015 - PROGRAM 133510 (článek C. 4. - stanovení priorit, článek D.1. - prioritní kritéria, článek D.3. - doporučení) pořadí priorit a bude vydáno žadateli stanovisko zastřešující sportovní organizace (ČJF)

Stanovisko bude zasláno žadateli prostřednictvím doporučené zásilky dne 20.1.2015 včetně vrácení aktuálního výpisu z katastru nemovitostí.

 

 

 

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Jezdectvi pro vsechny
Nahoru