mobile_wrapper

Pojištění koní

OBECNÉ INFORMACE

Makléřská společnost GrECo International s.r.o. (dále jen GrECo), ve spolupráci s Kooperativou pojišťovnou, a.s., VIG, holandským pojistitelem XHI (Excellent Horse Insurance) a pojišťovnou AXA XL (spadající pod syndikát Lloyd´s) vytvořila produkt POJIŠTĚNÍ KONÍ.

Pojištění je určeno majitelům a chovatelům koní, kteří mají zájem o kompenzaci nákladů spojených s léčbou koně, případně o kompenzaci ztrát vzniklých v důsledku uhynutí či trvalé invalidity způsobené úrazem nebo náhlou nemocí koně anebo mají zájem o kompenzaci škod způsobených koněm třetím osobám (tzv. odpovědnost z držby koně).

Pojistné podmínky

 

CO MŮŽE BÝT POJIŠTĚNO

Pojištění si klient nastaví dle vlastních potřeb. Jsou k dispozici následující segmenty, které klient postupně skládá až do komplexního pojištění:

  • uhynutí nebo utracení koně v přímém důsledku jeho náhlého onemocnění či úrazu
  • uhynutí nebo utracení v přímém důsledku kastrace 1 až 2 roky starého hřebce s normálně vyvinutými pohlavními orgány
  • trvalá invalidita koně v přímém důsledku jeho nemoci nebo úrazu (trvale znemožňující užívání koně pro účel uvedený v pojistné smlouvě)
  • neplodnost klisny po porodu či potratu v přímém důsledku úrazu nebo nemoci (pokud před takovým úrazem či nemocí klisna prokazatelně v době trvání pojištění porodila donošené a živé hříbě)
  • odpovědnost z vlastnictví / držby koně

 

Dále lze připojistit:

1. Kolika – kompenzace nákladů na operaci koliky koně včetně souvisejících nákladů na jeho hospitalizaci

2. Léčba koně - kompenzace nákladů na léčbu koně v přímém důsledku jeho nemoci či úrazu.

Druhy pojištění a jeho cena.

Další informace a dotazníky pro vstup do pojištění naleznete na: www.horsestar.cz

 

 

JAK SI POJIŠTĚNÍ SJEDNAT

Máte dvě základní možnosti:
1)      Klikněte na tento odkaz:  https://webforms.greco.eu/CZ_HORSESTAR/?ACA=CJFCZ   udělejte si orientační kalkulaci, kolik by Vás pojištění stálo a vyplňte požadované informace, které jsou pro závaznou nabídku pojištění potřeba.
2)      Zavolejte na telefonní číslo 601 086 744  a dohodněte se na postupu, nebo jednoduše pošlete mail se svými požadavky na horsestar@greco.cz.

 

 
Nahoru