mobile_wrapper
30.04.2019 19:38

převzetí správy webových stránek

Na základě dohody se členy OV a zápisu ze schůze OV KO ČJF dne 23.4.2019 byl dne 29.4.2019 předán přístup Romanovi Krejčíkovi pro správu webových stránek karlovarské oblasti.
Z toho důvodu Vaše příspěvky směrujte prosím od dnešního dne na mailovou adresu :
aktuality-kvo.cjf@email.cz

Z této adresy jsou informace směrovány dál ke zpracovaní, tato adresa zůstane již natrvalo i po případném převzetí správy stránek karlovarské oblasti další osobou.

 
Nahoru