mobile_wrapper
13.04.2021 20:43 koňský herpesvir

Očkování - znovu připomínáme!!!

Očkování - znovu připomínáme!!!

POZOR, mnoho lidí vůbec netuší, že pokud se někde uvádí slovo SVOD (koní) je tím z pohledu SVS myšlena jakákoli akce, kde se potkají zvířata, která by se běžně nepotkala, SVOD z pohledu SVS je m.j.: - svod (např. klisen, hříbat, hřebců..) - výstava - závody - organizovaný tréning - ZZVJ - a další..

Přesná definice slova SVOD:

Svodem zvířat se dle § 3 odst. 1, písm. e) veterinárního zákona rozumí soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona. Svod zvířat lze pořádat pouze pod státním veterinárním dozorem. Pořadatel svodu zvířat je povinen požádat obec o povolení konání svodu. Před podáním žádosti o povolení konání svodu zvířat je pořadatel povinen vyžádat si od krajské veterinární správy podmínky pro konání svodu a zajistit jejich dodržování.

 

viz. https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/svod-zvirat 

Podmínky pro pořádání svodů (závodů, ZZVJ a pod.) pro rok 2021 jsou zde: 

https://www.svscr.cz/?dl_name=zvirata/Veterinarni-podminky-kone-2021.docx

kde nově přibyla povinnost:

 a)    Kůň byl vakcinován proti rinopneumonii koní způsobované koňským herpesvirem (EHV) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě proti tomuto onemocnění


nebo

b)    kůň byl laboratorně vyšetřen na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze vzorku výtěru z nosu s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 10 dnů (rozhodující je datum odběru vzorku).

Bylo by velmi dobré toto připomenout všem pořadatelům ZZVJ a SCM (předpokládám, že pořadatelé závodů to již dobře vědí) a především účastníkům ZZVJ a SCM aby si tuto skutečnost uvědomili. Pokud jsem dobře četl výklad od ČUS k rozvolňování, tak by první ZZVJ mohli teoreticky proběhnout již příští víkend (pokud to VV ČJF dovolí), ale mnoho lidí nemá koně očkované a bez platného očkování se nebudou těchto akcí smět účastnit tedy nejdříve 14 dnů po 2. dávce, resp. 6 týdnů po dávce první nebo bez PCR testu (který vyjde na cca 1000Kč + náklady veterináře, někdy se koně musí uspat, protože nevydrží šťourání 30cm hluboko v nozdrách) a trvá cca 5 pracovních dnů.

 
Nahoru