mobile_wrapper
27.04.2019 15:32

Centrální závodiště na dohled

Centrální závodiště na dohled

Dostihové závodiště ve Velké Chuchli prožívá v tomto roce zcela zásadní změnu. Již je jisté, že po 112 letech ožije tato Mekka dostihového sportu i jezdeckým sportem. V centrální části závodiště je těsně před dokončením jezdecké kolbiště evropských parametrů, které již letos ožije jezdeckými soutěžemi.

Současně s kolbištěm pak mezi stájemi na východní straně areálu, vyrůstá moderní jezdecká hala. Ta bude v průběhu sezóny využita k provizorní instalaci turnajového ustájení dostihových i sportovních koní, ale od listopadu již bude sloužit svému účelu.

V pátek 26. dubna proběhlo jednání o budoucí spolupráci mezi zástupcem OV ČJF Praha Ing. Cyrilem Neumannem a ředitelem dostihového závodiště a současně členem VV ČJF Praha Martinem Peckou. OV představil svůj zájem spolupracovat s nově vznikajícím areálem společnosti Prague Equestrian Centre a uspořádat ve Velké Chuchli v podzimních měsících sérii tří soustředění v rámci programu oblastního sportovního centra mládeže. Tato soustředění by měla být určena jezdcům, kteří zatím nedosáhli na zařazení do celostátních center mládeže. Dále byla prezentována žádost, zda by bylo možné ve Velké Chuchli pořádat v roce 2020 společné oblastní mistrovství Prahy pro disciplíny drezura a skoky. Martin Pecka spolupráci nevyloučil a byly domluveny další kroky při přípravě akcí a precizaci podmínek.

 
Nahoru