mobile_wrapper
17.05.2019 12:34

Dopis Radě hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání

Vážení zástupci subjektů oblasti ČJF Praha. Protože v jezdeckých médiích zazněla řada zkreslujících zpráv o problémech s dotačním titulem udělovaný Magistrátem hl. města pro podporu sportu, přinášíme informace o krocích, které OV Praha v této záležitosti podnikl.

Oblastní výbor ČJF Praha je hrdý na to, že se mu již od roku 2013 daří získávat nad rámec rozpočtu ČJF prostředky pro řadu subjektů oblasti Praha z grantových titulů pro podporu sportu. Na jaře roku 2019 byla po kontrole vyúčtování roku 2017 zpochybněna oprávněnost čerpání dotačního titulu u tří subjektů oblasti Praha. Důvodem bylo domnělé porušení dotačních pravidel, která ukládají, že podpora se vztahuje pouze na činnost vykonávanou na území hl. města. Uvedeným třem subjektům je vyčítáno, že jejich areály jsou umístěny za hranicemi města.

OV ČJF Praha argumentoval tím, že z účetních dokladů nic takového nevyplývá, a že trenérská činnost probíhá nejenom v uvedených areálech, ale i při soutěžích na území Prahy, či na jiných pražských sportovištích. Bohužel VV ČJF se odmítl svých pražských subjektů zastat a nejenom že magistrátní rozhodnutí okamžitě akceptoval, ale navíc ještě před vyřešením celé kauzy odmítl podat kompletně připravenou žádost o dotaci pro následující období. Tím zmařil nejenom práci OV ČJF, ale především připravil i subjekty nezmíněné v magistrátním nálezu, o zisk dotace pro období 2019/2020.

OV ČJF Praha se ovšem stále nechce s rozhodnutím Magistrátu smířit a tak předsedkyně oblasti z pověření OV zpracovala dopis adresovaný přímo Radě hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání s naším stanoviskem. Jeho kompletní znění naleznete v odkazu PODPORA MHMP a nebo zde.

 
Nahoru