mobile_wrapper
20.11.2020 12:35

Dotační programy pro sport

Dotační programy pro sport

V minulých dnesh byly vyhlášeny nové dotační tituly pro sportovní kluby. OV ČJF vyzývá všechny případné žadatele, aby věnovaly pozornost těmto dotačním titulům, pokud již tyto výzvy nezpracovávají.

Ve lhůtě 5. 11. až 30. 11. 2020 je možné ucházet se o podporu v rámci Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2021. Informace a formuláře naleznete zde.

Další výzva přichází od Národní sportovní agentury. I zde jsou termíny k podání žádostí velmi krátké, ale např. výzva Provoz a údržba má uzávěrku 14.12. Podrobnosti naleznete zde.

 
Nahoru