mobile_wrapper
27.05.2019 11:00

Máte zájem o start v týmu Prahy na drezurním MČR 2019?

Oblastní výbor ČJF Praha vyzývá drezurní jezdce, kteří mají ambici startu na MČR v soutěži družstev, aby kontaktovali Ing. Renatou Habáskovou (renata.habaskova@jkronex.cz). Na základě dohody budou družstva Prahy pro MČR sestavena.

Výpis ze STP - soutěž družstev MČR 2019 - Královice 10. - 14. července

Dvoukolová soutěž: 1. jezdec JU(2018), 2. jezdec JD (2018), 3. jezdec JJ(2018), 4. jezdec SG (2018). Tří - nebo čtyřčlenná smíšená družstva, klubová nebo oblastní (tři nebo čtyři různí jezdci na různých koních).

První jezdec družstva startuje 2x v úloze JU (2018), druhý jezdec družstva startuje 2x v úloze JD (2018), třetí jezdec startuje 2x v úloze JJ(2018), čtvrtý jezdec startuje 2x v úloze SG (2018).

Členem družstva může být senior, mladý jezdec nebo junior. V přihlášce musí být určeno, která dvojice startuje jako 1. jezdec v úloze JU, 2. jezdec v úloze JD, 3. jezdec v úloze JJ a čtvrtý jezdec v úloze SG. Jezdec může startovat pouze v jednom družstvu. Členem družstva nemůže být kůň startující v soutěži jednotlivců, v soutěžích stupně „S“ nesmí startovat dvojice, která již startovala na úrovni „T" a výše, z každé oblasti mohou být vyslána max. 2 družstva. O konečném pořadí na všech místech rozhoduje průměr procent dosažených třemi nejlepšími jezdci v obou kolech. Nejhorší procentuální výsledek každého kola se škrtá. Do druhého kola postupují všechna družstva.

Kvalifikace: Dvojice (jezdec/kůň) musí ve dvou úlohách FEI svého stupně nebo vyšších, na dvou různých místech dosáhnout výsledku min. 60%.

 

 
Nahoru