mobile_wrapper
13.07.2017 13:41

Irena Hůlková zproštěna obvinění

Minulý týden nabylo právní moci rozhodnutí Disciplinární komise ČJF, kterým byla oblastní sekretářka oblasti Praha ČJF zproštěna obvinění z poškození pověsti Markéty Šveňkové.

Dne 12.6.2017 vydala Disciplinární komise ČJF rozhodnutí č. DiK-1/2017, kterým uzavřela řízení, které se mimo jiné zabývalo obviněním ze strany stěžovatelky Markéty Šveňkové, že se oblastní sekretářka oblasti Praha ČJF Irena Hůlková v rámci výkonu svých pracovních povinností dopustila poškození její pověsti jako rozhodčího a stewarda. K obvinění Disciplinární komise ČJF ve svém rozhodnutí uvedla:

 

„DiK dospěla k závěru, že se Irena Hůlková nedopustila jednání, které jí bylo kladeno za vinu. Irena Hůlková připravila sice návrh dopisu, ten ale neobsahoval žádnou pasáž týkající se stěžovatelky Markéty Šveňkové. Irena Hůlková není členkou OV ČJF Praha, a tedy ani nehlasovala pro přijetí dopisu s uvedeným obsahem. Tím, že dopis schválený třemi členy OV ČJF Praha rozeslala, se ničeho nedopustila, neboť postupovala na základě pokynu předsedy OV ČJF Praha Miloslava Vítka a rozesílala oficiální dokument OV ČJF Praha. Plnila tedy povinnosti sekretářky oblastního výboru ČJF.

Obviněnou Irenu Hůlkovou proto DiK zprostila obvinění dle ust. 23.6. písm. c) DŘ.“

 

OV oblasti Praha ČJF si váží práce, kterou paní Hůlková pro oblast Praha a jezdectví obecně vykonává a vyjadřuje lítost nad tím, jakému tlaku byla v uplynulých měsících vinou tohoto nesmyslného obvinění vystavena a co vše jí bylo některými osobami podsouváno.

 

 
Nahoru