mobile_wrapper
21.02.2020 10:10

Jednotný systém projektování 2020

ČJF připravila pro své subjekty verzi Jednotného systému projektování pro rok 2020, známého již tradičně pod zkratkou OPP (Oblastní projektová podpora).

Podpora je určena pro všechny disciplíny. Podmínkou pro čerpání podpory je řádné členství v ČJF a dodržení podmínek uvedených v jednotlivých kapitolách. Délka uvedených akcí (počty dnů) je doporučená, není tedy závazná a to s ohledem na specifika jednotlivých oblastí tak, aby je bylo možné realizovat i bez potřeby ubytování a jiných nákladů. 

Evidence projektů bude evidovaná pouze přes JIS. Kompletní materiál naleznete zde a je přístupný i v rubrice Vzdělávání.

OV ČJF Praha také vyhlásil výzvu pro zájemce o pořadatelství ZZVJ ve druhém pololetí roku 2020. Podrobnosti naleznete v rubrice Zkoušky.

 
Nahoru