mobile_wrapper
01.10.2021 14:19

Konference oblasti Praha

Ve čtvrtek 30. září se v Praze na Strahově konala Konference pražské oblasti ČJF. Z celkového počtu 183 subjektů oblasti se na Konferenci sešlo jen 23 zástupců klubů s celkem 28 hlasy. Po půlhodině čekání tak byla i tato 16% účast podle stanov vyhlášena za usnášení schopnou a Konference proběhla podle odsouhlaseného programu.

Delegáti vzali na vědomí zprávy o činnosti a hospodaření, které přednesli Cyril Neumann a Eva Pařenicová. Účastníci vyslechli prezidentku ČJF Olgu Plachou, která zodpověděla dotazy na motivy svojí rezignace. Na otázku zda zvažuje svoji opětovnou kandidaturu bylo odpovězeno, že rozhodnutí padne v nejbližších dnech. Následně proběhly prezentace adeptů na funkci prezidenta ČJF (Ladislav Krulich, Petr Půlpán a David Russwurm).

Konference pak zvolila své delegáty (8) na celostátní volební konferenci ČJF (13. října), kterými jsou členové OV ČJF Praha (E. Pařenicová, C. Neumann, R. Habásková, R. Pokorný a K. Havlíčková) a dále I. Hůlková, O. Plachá a J. Beranová.

Na základě informace o přípravě nových stanov ČJF delegáti hlasováním vyjádřili nesouhlas s tím, aby bylo o nových Stanovách ČJF rozhodnuto již na nadcházející Konferenci. Doporučilo proto svým delegátům v případné volby hlasovat proti jejich přijetí. Přijetí nových stanov by mělo být podmíněno celospolkovou diskuzí nad jejich budoucí podobou.

V tajném hlasování také delegáti vyjádřili svoje preference pro hlasování o budoucím prezidentovi ČJF. V konečných součtech získala Olga Plachá 11 hlasů, Ladislav Krulich 10 hlasů, Petr Půlpán 5 hlasů a David Russwurm 1 hlas.

Na závěr schválili delegáti Usnesení oblastní konference, které naleznete zde.

 
Nahoru