mobile_wrapper
14.12.2019 15:38

OM Prahy 2020 a další aktuality

V pondělí 9. prosince se konalo poslední letošní setkání OV ČJF Praha. Ještě před zveřejněním zápisu z této schůze z jednání vybíráme. OV ČJF Praha zároveň touto cestou přeje všem členům oblasti hodně zdraví, spokojenosti a jezdeckých úspěchů v roce 2020.

* přítomní byli seznámeni s průběhem setkání zástupců oblastí o budoucích změnách pravidel jezdeckého sportu, které se konalo v úterý 26. listopadu v Pardubicích. Za oblast Praha se jednání zúčastnily Ing. Renata Habásková, Ing. Ilona Neumannová a Irena Hůlková. OV děkuje všem rozhodčím, kteří reagovali na výzvu OV a přispěli k diskuzi ke zkvalitnění pravidel. Návrhy byly předneseny, diskutovány a uvidíme, jaké změny z této diskuze budou do pravidel zaneseny. Z jednání by měl být vytvořen souhrnný zápis a s jeho zněním členy oblasti Praha na stránce oblasti seznámíme

* při jednání bylo konstatováno, že úspěšně probíhá vyúčtování dotačního titulu - příspěvek na přípravu národních šampionátů. Celkem bude všem účastníků oblasti Praha vyplaceno téměř 120 000,- Kč. Na základě čerpání rozpočtu bylo rozhodnuto, že stejně jako v loňském roce bude účastníkům z řad členů oblasti Praha vyplacen příspěvek na přípravu a účast při ME 10 000,- Kč. OV vyzývá všechny účastníky ME 2019 ke vznesení nároku na příspěvek

* bylo rozhodnuto o konání oblastních šampionátů roku 2020:

* OM Prahy v drezuře proběhne v průběhu září v TJ Equus Kinsky v Hradištku

* OM Prahy ve všestrannosti se bude konat 12. - 13. září v Přeštěnicích

* o pořadateli OM Prahy ve skocích bude teprve jednáno

* OM Prahy v paravoltiži uspořádá TJ Orion Praha

Sportovně technické podmínky a definitivní termíny OM 2020 budou oznámeny v lednu 2020.

* galavečer oblasti Praha sde bude tradičně konat v rámci slavnostního večera jezdeckého sportu v Praze na Žofíne 21. března. Je plánováno, že nejlepším jezdcům Prahy bude vyčleněn Rytířský sál a OV bude s pořadateli jednat o čase mezi 17:00 až 19.00 hodinou

* nejlepší jezdci oblasti budou vyhlášeni na základě oficiálních žebříčků ČJF

 

 
Nahoru