mobile_wrapper
09.09.2021 09:41

On - line seminář drezurních rozhodčích

Česká jezdecká federace ve spolupráci s drezurní komisí ČJF a Karlovarskou oblastí pořádá semínář drezurních rozhodčích a zájemců o drezuru. Školení bude zajištěno prostřednictvím Microsoft Teams a o způsobu připojení budou přihlášení informováni emailem. Zájemci se přihlašují prostřednictví JIS a sekce vzdělávání. Školitelem je Ing. Gabriela Valeriánová (FEI 4*).

Termíny školení:

5.10.2021 - rozhodování drezurních úloh stupně „Z“ – „S“, změny v rozhodování dětí
27.10.2021 - rozhodování drezurních úloh stupně „ST – „T“
10.112021 - rozhodování drezurních úloh stupně „TT“
30.11.2021 - rozhodování drezurních úloh volná sestava

Školení budou zahajována vždy v 18:00 hodin.

Program školení
Teoretická část: V termínu 5.10.2021 bude část školení zaměřena na hodnocení drezurních úloh Z a L pro kategorii děti. Jedná se o hodnocení podle FEI, kde je samostatný protokol pro hodnocení kvality předvedené úlohy.
Praktická část:
- sjednocení pohledu rozhodčích v posuzování jednotlivých cviků
- na základě videí Clip my Horse odpovídajících stupňům obtížnosti daného školení
- diskuse k jednotlivým cvikům a správné známkování včetně zápisu komentářů

Školení konané 10.11.2021 bude rozhodčím zapsáno v JIS jako dvouleté školení úrovně „TT“

 
Nahoru