mobile_wrapper
12.08.2020 18:51

Přihláška na finále NP přes oblastní sekretariáty

Ve dnech 28. - 30. srpna proběhne v Praze ve Velké Chuchli Finále Národního Poháru ČJF ve skákání dětí a juniorů. Finále se budou konat v kategoriích: děti na pony 8-11 let, pony S+A+B (handicap ZP), děti na pony 12-14 let, pony A+B (handicap ZLP – LP*), děti na velkých koních (do 14 let) (ZM – Z), junioři (do 18 let) (ZL).

Při MČR D,J v Praze bylo na základě schůzky vedoucích ekip a zástupců oblastí rozhodnuto o úpravě pravidel postupu do finále.

Do finále dvojici v jednotlivých kategoriích nominuje OV mateřské oblasti na základě rozhodnutí a metodiky jednotlivých OV, vytvoření a vedení vlastního žebříčku kvalifikací.

Oblasti vypisují kvalifikační soutěže včetně soutěží s hodnocením stylu jezdce. Do každé kategorie může oblast nominovat maximálně 5 dvojic (jeden jezdec může startovat pouze v jedné kategorii, na jednom koni nebo pony).

V průběhu finále proběhne také vyhodnocení soutěže družstev jednotlivých oblastí.

Pravidla kvalifikace do finále Národního poháru ve skákání dětí a juniorů 2020:

Jezdci s licencí sbírají kvalifikační výsledky ze skokových soutěží vypsaných v oblastech.

Do finále se kvalifikují jezdci s koňmi (dvojice), kteří dokončili alespoň dvě kvalifikační soutěže s hodnocením stylu a získali min. 2 kvalifikační výsledky s minimální známkou (výslednou) 7,0.

V případě nenaplnění počtu kvalifikovaných účastníků může OV doplnit a nominovat dle vlastního výběru.

Soutěž družstev bude vyhodnocena na základě součtu umístění účastníků z oblasti ve všech soutěžích finále. V případě, že oblasti nenaplní počty vlastních účastníků, bude výsledné umístění oblasti vyjádřeno součtem umístění a poměrem k počtu účastníků oblasti. Aby mohla být oblast vyhodnocena v soutěži družstev, musí naplnit minimální počet 12 účastníků.

Přihlášky do finále zajistí dle nominace oblasti oblastní sekretář dané oblasti.

 
Nahoru