mobile_wrapper
27.04.2017 20:48

Soustředění v rámci projektů oblasti Praha ČJF

Pod položkou menu Vzdělávání na webových stránkách oblasti Praha naleznete seznam soustředění, které pro vás OV ve spolupráci s pořadateli v rámci oblasti připravil.

V rámci Jednotného systému oblastního projektového rozpočtování z centrálního rozpočtu ČJF oblast Praha ve spolupráci se zájemci z řad pražských subjektů postupně připravuje soustředění dle jednotlivých kapitol tohoto systému. Soustředění pořádají naše subjekty s významným finančním příspěvkem z rozpočtu ČJF.

Systém zahrnuje různé kategorie soustředění a sérií soustředění podle stupně výcviku jezdců i koní. Zatím proběhla série skokových soustředění s Alešem Opatrným, závěrečné soustředění před ZZVJ v Měšicích, připravuje se obdobné soustředění před ZZVJ ve Velkých Číčovicích, dále seznámení se světem oficiálních závodů v areálu Země koní a soustředění pro hobby jezdce a začínající závodníky na Gabrielce.

Více informací naleznete pod položkou Vzdělávání na webových stránkách oblasti Praha zde.

 
Nahoru