mobile_wrapper
07.10.2019 10:18

Výzva MŮJ KLUB 2020

Výzva MŮJ KLUB 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let.

Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže.

Žádosti se podávají prostřednictvím systému IS-SPORT (http://is-sport.msmt.cz). Systém bude aktivován nejpozději od pondělí 7. října. Termín pro podání žádostí je stanoven na 18. listopadu 2019.

Výzva:
Výzva MŮJ KLUB 2020.pdf

 

Přílohy Výzvy (závazné vzory):
MŮJ KLUB - Příloha č. 1_Jmenný seznam a rozpočet.xlsx
MŮJ KLUB - Příloha č. 2_Avízo vratky.docx

 
Nahoru