mobile_wrapper
07.10.2019 10:25

Veřejná schůze oblasti ČJF Praha

Oblastní výbor ČJF Praha zve členy oblasti na veřejnou schůzi OV, která se bude konat dne 9. října 2019 od 17,00 hodin, v budově ČUS, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov, 1. patro, zasedací místnost 234.

Schůze je zvláště důležitá pro zástupce pražských jezdeckých oddílů, pořadatelů závodů a zájemců o projekt MHMP 2020.

Program jednání:
* Zahájení schůze
* Zhodnocení OM Prahy skoky a drezura – finanční vyrovnání skokového OM, návrh na konání OM Prahy 2020
* Informace o ekonomice oblasti – ing. Eva Pařenicová
* Kalendář závodů v roce 2020 – koordinace termínů
* Dotace MHMP 2020 (žádost musí být podána do 31.10.2019) možnosti subjektů s vlastním projektem – volnočasové aktivity, OM Prahy – významné akce na území MHMP, atd. – Helena Richterová – pověřený zaměstnanec ČJF pro projekty z programu MHMP
* Různé - veřejná diskuze

Předpokládaný konec schůze ve 20.00 hodin.
Těšíme se na setkání s Vámi!!
Za OV ČJF Praha, Eva Pařenicová, v.r.

 
Nahoru