mobile_wrapper
29.08.2017 23:38

Veřejná schůze OV ČJF Praha

Ve středu 6.9.2017 se bude konat veřejná schůze oblastního výboru oblasti Praha ČJF.

Další veřejná schůze oblastního výboru oblasti Praha ČJF v roce 2017 proběhne dne 6.9.2017 od 19:00 v místnosti č. 209 budovy ČUS v Praze na Strahově, Zátopkova 100/2.

Všichni členové naší oblasti jsou srdečně zváni.

Program:

  1. Zahájení a seznámení s programem
  2. Kontrola zápisu 17. schůze OV
  3. Hospodaření oblasti za první pololetí 2017
  4. Realizace projektů v rámci oblasti
  5. Grant MHMP - vyúčtování 2016 a ročník 2017
  6. OM v jednotlivých disciplínách
  7. Příprava OM ve skocích
  8. ZZVJ v oblasti v roce 2017
  9. Různé
  10. Diskuse

 
Nahoru