mobile_wrapper
27.09.2017 00:27

Zápis z veřejné schůze OV ČJF Praha ze dne 6.9.2017

Byl schválen a zveřejněn zápis z veřejné schůze OV ČJF Praha konané 6.9.2017. Dále byly zveřejněny informace o disciplinárním řízení s předsedou OV ČJF Praha.

Poslední veřejná schůze OV ČJF Praha se konala dne 6.9.2017 a zápis naleznete na obvyklém místě zde.

Na této schůzi přijal oblastní výbor usnesení k disciplinárnímu řízení s předsedou oblasti Miloslavem Vítkem, jehož součástí je rozhodnutí zveřejnit veškeré dokumenty související s tímto disciplinárním řízením. Dokumenty včetně komentáře naleznete zde.

 
Nahoru