mobile_wrapper

Ekonomika

Rozpočet pro rok 2021 byl členům OV představen na jednání 19. srpna především v souvislosti s průběžným čerpáním k zajištění oblastních mistrovství a účastí pražských jezdců na mistrovstvích ČR. Kompletní rozpočet 2021 naleznete zde.

Podmínky finanční podpory pro pořadatele a jezdce oblasti Praha pro rok 2021

Na základě v letech 2015 - 2019 průběžně vytvářených podmínek příspěvků oblasti Praha budou i v sezóně 2020 poskytnuty finanční příspěvky na podporu pořadatelům a jezdcům oblasti Praha:

Příspěvky pro pořadatele závodů:

  • 1.600,- Kč na den – obdrží pořadatel, který zařadí do sboru jednoho rozhodčího z řad „služebně mladších rozhodčích“ (s licencí rozhodčího ne starší 5ti let) oblasti Praha. Pořadatel je povinen: Požádat o příspěvek na základě rozpisu a vystavit fakturu
  • 3.000,- Kč na každý soutěžní den.
  • Příspěvek až 1.500,- Kč za celodenní veterinární službu prokázanou na základě vyplacených faktur, výdajového dokladu, či DPP.

             Základní podmínkou vyplacení těchto příspěvků je max. 150 startů na soutěžní den.

  • maximální výše celkové podpory pořadateli závodů v kalendářním roce je zastropována částkou 20 000,- Kč. Do této sumy se nezapočítávají příspěvky na pořadatelství oblastních mistrovství.

              Příspěvek pro pořadatele oblastních mistrovství:

  • 3.000,- Kč za soutěžní den oblastního mistrovství. Příspěvek bude vyplácen na základě vystavené faktury. Podmínkou je dodání kompletních výsledků oblastního šampionátu.

Příspěvek subjektům za sportovní činnost:

  • až do 1 000,- Kč na koně jako příspěvek účastníkům národních šampionátů na náklady spojené s přípravou na národní mistrovství ČR. Příspěvek bude poskytován vždy ke konci kalendářního roku na základě seznamů účastníků MČR přes subjekt jezdce.
  • 500,- Kč jako podpora subjektům za úspěšné účastníky ZZVJ do 18 let, splněných při zkouškách organizovaných subjektem oblasti Praha. Příspěvek bude poskytován vždy ke konci kalendářního roku, na základě seznamů úspěšných jezdců, které pro OV sestaví subjekt, nárokující příspěvek.
  • podpora až do výše 10 000,- Kčjako částečná úhrada nákladů všem jezdcům z oblasti Praha, kteří se zúčastní MS nebo ME v jakékoliv disciplíně FEI a standardní věkové kategorii pravidel JS. Nárokující subjekt vystaví fakturu na částečnou úhradu nákladů na přípravu a účast na tomto šampionátu a přiloží kopie prvotních dokladů.

O finanční podporu musí nárokující subjekt požádat do 30. 11. 2021. Po následné kontrole dodaných dokladů – faktur, mu bude odsouhlasená finanční podpora proplacena do 31. 12. 2021.

 

 

 
Nahoru