mobile_wrapper

Podpora MHMP

Žádost OV ČJF Praha pro Magistrát HMP, adresovaný PhDr. Mgr. Vítu Šimralovi (člen Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání) s vysvětlením pohledu OV ČJF Praha ke kauze požadovaného vrácení části dotace udělené v roce 2017. Kompletní znění naleznete zde.

 

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze

Projekty na udržení a rozvoj jezdeckého sportu v rámci oblasti Praha ČJF jsou již od roku 2013 podporované grantovým systémem celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze. Podporu získaly projekty v rámci programu Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže a v letech 2015, 2016 a 2018 i v rámci programů na podporu projektů sportu handicapovaných. Hlavní město Praha jezdeckému sportu v jednotlivých ročnících grantového programu poskytlo následující finanční podporu:

  • 2013: 1 040 000,- Kč - 7 subjektů
  • 2014: 1 000 000.- Kč - 10 subjektů
  • 2015: 900 000,- Kč - 10 subjektů
  • 2015: 90 000,- Kč (sport handicapovaných) - 2 subjekty
  • 2016: 900 000,- Kč - 13 subjektů
  • 2016: 200 000,- Kč (sport handicapovaných) - 3 subjekty
  • 2017: 900 000,- Kč - 13 subjektů
  • 2018: 1 080 000,- Kč - 15 subjektů
  • 2018: 300 000,- Kč (sport handicapovaných) - 5 subjektů

Oblast Praha ČJF zajišťuje veškerou administrativu spojenou s přípravou a podáním projektů, poskytnutím finanční podpory jednotlivým realizátorům i závěrečným vyúčtováním. Finanční podpora je určena především na odměny trenérů a materiálně technickou základnu klubů.

 

Česká jezdecká federace děkuje hlavnímu městu Praze za dlouhodobou významnou finanční podporu rozvoje jezdeckého sportu na  území Prahy.

 
Nahoru