mobile_wrapper

Podpora MHMP

Žádost OV ČJF Praha pro Magistrát HMP, adresovaný PhDr. Mgr. Vítu Šimralovi (člen Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání) s vysvětlením pohledu OV ČJF Praha ke kauze požadovaného vrácení části dotace udělené v roce 2017. Kompletní znění naleznete zde.

 

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze

Projekty na udržení a rozvoj jezdeckého sportu v rámci oblasti Praha ČJF jsou již od roku 2013 podporované grantovým systémem celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze. Podporu získaly projekty v rámci programu Systémové a rozvojové projekty sportu dětí a mládeže a v letech 2015, 2016 a 2018 i v rámci programů na podporu projektů sportu handicapovaných. Hlavní město Praha jezdeckému sportu v jednotlivých ročnících grantového programu poskytlo následující finanční podporu:

  • 2013: 1 040 000,- Kč - 7 subjektů
  • 2014: 1 000 000.- Kč - 10 subjektů
  • 2015: 900 000,- Kč - 10 subjektů
  • 2015: 90 000,- Kč (sport handicapovaných) - 2 subjekty
  • 2016: 900 000,- Kč - 13 subjektů
  • 2016: 200 000,- Kč (sport handicapovaných) - 3 subjekty
  • 2017: 900 000,- Kč - 13 subjektů
  • 2018: 1 080 000,- Kč - 15 subjektů
  • 2018: 300 000,- Kč (sport handicapovaných) - 5 subjektů

Oblast Praha ČJF zajišťuje veškerou administrativu spojenou s přípravou a podáním projektů, poskytnutím finanční podpory jednotlivým realizátorům i závěrečným vyúčtováním. Finanční podpora je určena především na odměny trenérů a materiálně technickou základnu klubů.

 

Česká jezdecká federace děkuje hlavnímu městu Praze za dlouhodobou významnou finanční podporu rozvoje jezdeckého sportu na  území Prahy.

 

Živé výsledky ze závodů

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Jezdecký Galavečer 2019 Hlavní město praha MŠMT Česká hipiatrická společnost
Nahoru