mobile_wrapper

Pražská Jezdecká Liga

Oblastní výbor ČJF Praha se v roce 2016 rozhodl obnovit výkonnostní žebříčky pražských jezdců, které byly již v minulosti populární pod názvem Pražská jezdecká liga. 

V prvních letech byli jezdci vyhodnocování na základě podkladů statistiky Parkur index. Tato statistika a její žebříčky ovšem vznikaly mimo ČJF a tak bylo pořadí jezdců občas zpochybňováno. Od roku 2017 byla proto netrpělivě sledována práce na Jednotném informačním systému, jehož tvůrci slibovali i vyhodnocování oficiálních výkonnostních žebříčků ČJF, na základě kterých by se dali snadno vygenerovat nejlepší jezdci oblasti Praha. Nakonec byly tyto žebříčky vytvořeny až v roce 2018 a tak slavnostní odpoledne v Praze na Žofíně 9. března 2019 bylo první, kdy pro výsledky obnovené Pražské jezdecké ligy byly použity oficiální statistiky ČJF.

Seznamy oceněných naleznete v rubrikách příslušné sezóny.

V roce 2020 byla sezóny v důsledku koronavirové pandemie výrazně zkrácena. Přesto byli vyhodnoceny kategorie v disciplinách a věkových úrovních, jako v posledních letech. I v roce 2021 se však nekonaly žádné společenské akce a tedy ani vyhodnocení nejlepších jezdců a koní sezóny 2020. O tom, jakým způsobem proběhne předání ocenění nejlepším jezdcům Prahy za rok 2020, tak ještě nebylo rozhodnuto.

Seznam oceněných jezdců Prahy za rok 2020

PONY - skoky

jezdci 8 - 10 let

1. Eva Rothová

2. Natálie Hakrová

3. Adriana Hakrová

jezdci 11 - 13 let

1. Kateřina Růžičková

2. Anna Marie Dudová

3. Magdalena Held

jezdci 14 - 16 let

1. Adéla Včeláková

2. Žaneta Prošková

3. Leticia Safari

PONY - drezura

jezdci 8 - 10 let

1. Adéla Musilová

2. Ludmila Dvořáková

3. Adriana Hakrová

jezdci 11 - 13 let

1. Tereza Alžběta Rockwell

2. Natálie Kuklíková

3. Emily Kullack

jezdci 14 - 16 let

1. Anna Procházková

2. Zuzana Hradilová

3. Ema Brkalová

všestrannost

1. Lucie Kalcovská

SKOKY

děti - 11 - 14 let

1. Anna Marie Vítek

2. Kristiana Vítek

3. Viktor Skutecký

junioři 14 - 16 let

1. Valentýna Kuková

2. Anna Helebrantová

3. Petra Pařenicová

junioři 17 - 18 let

1. Lucie Melmerová

2. Eliška Plotnárková

3. Natálie Čáslavová

mladí jezdci /U25

1. Anna Kellnerová

2. Kateřina Tomanová

3. Natálie Soukupová

senioři

1. Karel Polák

2. Miloslav Vítek

3. Patrik Majher

DREZURA

děti 11 - 14 let

1. Alžběta Blažková

2. Zuzana Hradilová

3. Dalita Opatrná

junioři 14 - 16 let

1. Ema Brkalová

2. Kristýna Maternová

3. Karolina Hirschová

junioři 17 - 18 let

1. Eva Vavříková

2. Victoria Ella Hofbauerová

3. Adéla Matyášová

U25

1. Aneta Havlíčková

2. Laura Lišková

3. Ariela Dvorská

senioři

1. Libuše Mencke

2. Adéla Neumannová

3. Fabrizio Sigismondi

VŠESTRANNOST

junioři 14 - 18 let

1. Michaela Haderková

2. Anežka Zethnerová

3. Viktoria Vančurová

mladí jezdci/U25

1. Ulrika Kopřivová

2. Veronika Petráčková

3. Alžběta Vyštajnová

senioři

1. Miroslav Trunda

2. Robert Pokorný

3. Adéla Svobodová

 

 
Nahoru