mobile_wrapper

Hobby

Hobby jezdecké závody spadají pod hlavičku ČJF. Proto je nutné mít rozpisy na hobby schválené.

Hobby závody MUSÍ být zaznamenány v JISU! 

!!! UPOZORŇUJEME, ŽE POŘÁDÁNÍ NECHVÁLENÝCH ZÁVODŮ, ÚČAST JEZDCŮ ČI FUNKCIONÁŘŮ NA NESCVÁLENÝCH ZÁVODECH JE PROTI PRAVIDLŮM ČJF !!!

 

Pro tyto soutěže a závody platí všechna ustanovení Všeobecných pravidel, Pravidel jezdeckého sportu (dále jen PJS) včetně věkového omezení a Veterinárních pravidel s následujícími odlišnostmi:

- minimální obtížnost, nebo minimální výška či šířka překážek není stanovena;

- neplatí ustanovení o omezení startů dle přílohy SV 6 Všeobecných pravidel;

- neplatí ustanovení o výši, počtu a rozdělení cen dle Všeobecných pravidel (floty vždy);

- neplatí ustanovení o min. počtu soutěžících v jednotlivých soutěžích dle Všeobecných pravidel;

- maximální obtížnost soutěží nesmí nikdy přesáhnout stupeň obtížnosti ZL dané disciplíny (skoky „ZL-výška překážek do 110 cm“, obdobná obtížnost u ostatních disciplín, a u drezúry maximálně do obtížnosti stupně „L“ včetně);

- Sportovci musí být vždy členy ČJF - v JIS musí mít vloženou průkazovou fotografii a záznam o platném členství - koně nemusí mít platnou licenci, musí však být řádně registrování v JIS a mít vylepený registrační štítek koně s QR kódem;

- funkcionářům závodů není jejich výkon funkce započítáván do požadované praxe, určené pro vzdělávání;

- náhrady těmto funkcionářům nemusí být dle PJS poskytnuty (jejich výše může být stanovena vzájemnou dohodou mezi funkcionářem a pořadatelem);

- je povolena kumulace funkcí (viz bod 2);

- tyto soutěže, i když je vyhodnocováno pořadí Sportovců a mohou být i udíleny ceny (floty vždy), nemohou být nikdy a za žádných okolností považovány za kvalifikační soutěže, a neslouží k vyhodnocování kariéry koní;

- jezdci ve věku 8-10 let mohou startovat v hobby soutěžích pouze na pony v soutěžích společně s velkými koňmi do výšky překážek 80 cm.

 

2. Hobby soutěže se mohou konat:

a) v rámci zcela samostatných hobby závodů složených pouze z hobby soutěží jako samostatné sportovní akce ČJF - postroj koní (vybavení kočárů) vždy podle PJS;

- ústroj Sportovců může být podle PJS pro soutěže dané disciplíny, nebo běžný čistý a nepoškozený tréninkový úbor. Jezdecká obuv vždy dle PJS. Tříbodová ochranná přilba je povinná pro všechny účastníky, kdykoliv sedí na koni a použití ochranné vesty v souladu s PJS. Strana 14 Všeobecná pravidla 2019

Funkcionáři: hlavní rozhodčí kvalifikace minimálně rozhodčí dané disciplíny rozhodčí (nebo činovník) s kvalifikací minimálně instruktor nebo trenér stavitel parkuru dle soutěží PJS (možná pouze v tomto případě kumulace funkce s HR) dozor na opracovišti musí být vždy zajištěn s nejméně kvalifikací instruktor technický delegát není povinný, možná kumulace funkce s HR zpracovatel výsledků není povinná, možná libovolná kumulace funkce hlasatel není povinný, možná libovolná kumulace funkce zdravotní služba povinná vždy, dle VP a pravidel dané disciplíny veterinární služba povinná vždy dle PJS

Opracování koní: Hlavní rozhodčí může povolit i společné opracování koní na kolbišti. Koně v tomto případě jezdí vždy pouze soutěžící Sportovec, postroj koní (vybavení kočárů) dle PJS, ústroj Sportovců dle pravidel dané disciplíny – viz odstavec a) a b). Pořadatel je povinen zajistit dostatečné množství zaškolených pracovníků popřípadě praktikantů – dle PJS jednotlivých disciplín.

b) jako hobby soutěže uskutečněné kdykoliv v průběhu NZ - ústroj Sportovců podle PJS;

- postroj koní (vybavení kočárů) podle PJS;

- funkcionáři podle PJS.

 

3. Evidence - soutěže a závody mohou být uváděny v kalendáři závodů příslušné oblasti; - schvalování všech hobby závodů a soutěží přísluší danému Orgánu ČJF, stejně jako u klasických NZ; - ohlašovací povinnost je vždy a stejná jako u NZ.

 

 

 
Nahoru