mobile_wrapper
30.12.2017 17:31 dotace

Oblastní projektová podpora 2018

OV se obrací na všechny subjekty naší oblasti, aby po pečlivém prostudování zaslaných materiálů „Oblastní projektová příprava 2018“, především Kapitoly I. až Kapitoly IV. (SPORTOVCI A JEJICH PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA), podaly své návrhy  na pořádání dotovaných akcí v roce 2018 do přiložené tabulky „OPP – žádosti oblastí na rok 2018 vzor tabulka“ a předvyplněnou tabulku zaslali zpět e-mailem sekretářce  oblasti v termínu nejpozději do 8.1.2018.

OPP - žádosti oblastí na rok 2018 vzor tabulka

UZNATELNÉ NÁKLADY PRO REALIZACI KAPITOL A JEJICH MAXIMÁLNÍ FINANČNÍ LIMITY

Oblastní projektová podpora CJF

 
Nahoru