mobile_wrapper
07.08.2017 13:40 zzvj soustředění

Přípravné soustředění a ZZVJ Sviadnov

K Sviadnov pořádá pod garancí Severomoravské oblasti ČJF 23.8.2017 Základní zkoušky výcviku jezdce a 21.-22.8.2017 Přípravné soustředění „Příprava před ZZVJ“ .

Jezdecký klub Sviadnov, z. s. pořádá  pod garancí

                                Severomoravské oblasti ČJF   

 

                 Zkoušky základního výcviku jezdce 23. 8. 2017 

 spolu  s

  1. Přípravným soustředěním ve dnech 21.-22. 8. 2017

                                 Příprava před ZZVJ

 

Informace –     

Účastníci:                                                       jezdci přihlášení na konkrétní termín ZZVJ a jejich

garanti

Personální zajištění:                                       dva komisaři ZZVJ, vedoucí soustředění

Kapacita:                                                        dle pravidel ZZVJ  10 -15 jezdců

Veterinární podmínky:                                   dle pravidel

Účastnický poplatek:                                     hrazeno z projektu Kapitola I.

Počet dnů:                                      2 dny

Cílem této úrovně soustředění je účastníky co nejlépe připravit na průběh zkoušky základního výcviku jezdce, procvičit teoretickou i praktickou část a koním i jezdcům umožnit poznat prostředí, ve kterém zkoušky proběhnou. Účast bude umožněna i garantům jezdců.

Pod vedením příslušného komisaře ZZVJ proběhne v místě konání ZZVJ  dvoudenní soustředění přímo před zkouškou tak, že vlastní zkouška bude závěrečnou částí tohoto soustředění.

V průběhu soustředění budou účastníci seznámeni s jednotlivými součástmi zkoušky, proběhne opakování jezdecké teorie, probrány budou otázky postroje koně i jezdecké výstroje včetně praktického procvičování, na jízdárně pak budou procvičeny všechny části praktické části – předvádění koně, práce ve skupině na opracovišti, parkur a drezura. Účastníci budou upozorněni na nejčastější chyby a bude jim vysvětleno, na jaké oblasti je dáván největší důraz a proč.

 

Na základě přijatých přihlášek na ZZVJ, Vám budou zaslány bližší informace.

Termín uzávěrky přihlášek na ZZVJ je čtvrtek 17.8. 2017  .

Zasílejte na  jksviadnov@seznam.cz. Informace: Hrůzková Darja

Vzhledem k tomu, že je jedná o pilotní projekt, budeme rádi společně s Vámi, vytvářet co nejlepší podmínky pro jeho realizaci.

 

Těšíme se na Vás .        JK Sviadnov

                                       777645535 

 

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Jezdectvi pro vsechny
Nahoru