mobile_wrapper
17.01.2020 13:45 styl

Školení pro nové stylové komisaře

Ve dnech 14.-15. března 2020 proběhne ve Frenštátě p,R. refresh stávajících stylových komisařů. V případě dostatečného počtu zájemců , by bylo možno využít toto školení jako vstupní pro nové uchazeče. Podmínky najdete v článku.

Pokud splňujete podmínnky pro kandidáta na stylového komisaře a máte zájem absolvovat školení pro kandidáty na stylového komisaře, prosím zašlete tuto informaci s kontaktními údaji na email : oblast.severomoravska@cjf.cz a bauer@jezdectvi.info , nejpozději do 24.1.2020 .

 

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE STYLOVÝ KOMISAŘ

I. Skoky

ČJF stanovuje nasledujici podminky pro ziskani kvalifikace stylovy komisař v disciplině

skoky:

I. Vzdělávání nových kandidátů

1. Koncepce a podminky pro ziskani kvalifikace

Vzdělavani kandidatů na stylove komisaře bude zahajeno vstupnim školenim. Dale budou

uchazeči pod vedenim garantů konat praxi v průběhu roku a na zavěr absolvuji podzimni

školeni a zavěrečne zkoušky.

Podminky pro ziskani kvalifikace:

- Licence rozhodči nebo trener SCM nebo držitel zlatého odznaku v disciplině skoky

- Absolvovani vstupního školení

- Praxe – stinove rozhodovani pod vedenim školitele

- Závěrečné zkoušky.

2. Jednotlive časti školeni:

2.1. Vstupni školeni uchazečů

2.2. Konani praxe během roku

Skokova komise vybere z řad stavajicich stylovych komisařů garanty, pod jejichž vedenim

budou uchazeči konat povinnou praxi v průběhu roku. Každy uchazeč musi splnit praxi

stinovym rozhodovanim nejmeně na 3 zavodech (minimalně 8 soutěži, z toho 2 soutěže

pony).

2.3. Zavěrečne školeni a zkoušky

Na konci sezony proběhne vicedenni zavěrečne školeni a zkoušky:

- Zopakovani latky a rozbor připadnych dotazů a zkušenosti během konani praxe

- Pisemny test z pravidel o stylovych soutěžich

- Ustni zkouška k tematu stylove soutěže a jejich rozhodovani

- Vlastni rozhodovani včetně protokolu (popř. pisemnych poznamek) na figurantech

- Ustni obhajoba sveho rozhodovani

Před konanim zkoušek uchazeči předloži potvrzenou praxi podepsanou garantem a hl.

rozhodčim danych zavodů, kde byla praxe plněna. Uspěšni uchazeči budou zapsani na

seznam stylovych komisařů.

 
Nahoru