mobile_wrapper
22.09.2022 08:54

VÝZVA k Oblastním centrům mládeže (OCM) pro rok 2022

VÝZVA k Oblastním centrům mládeže (OCM) pro rok 2022 I v tomto roce navazujeme na soustředění OCM ve všech disciplínách. Vzhledem k omezenému přídělu finančních prostředků z centrálního rozpočtu ČJF, se OV tímto obrací na všechny pořadatele soustředění v rámci OCM, aby v termínu do 25. 9. 2022 nahlásili sekretářce oblasti na e-mail: jarmila.merkova@seznam.cz termíny pořádání soustředění pro jezdce zařazené do OCM. Na základě počtu podaných žádostí bude proveden vý

VÝZVA k Oblastním centrům mládeže (OCM) pro rok 2022

 

I v tomto roce navazujeme na soustředění OCM ve všech disciplínách. Vzhledem                            k omezenému přídělu finančních prostředků z centrálního rozpočtu ČJF,  se OV tímto obrací na všechny pořadatele soustředění v rámci OCM, aby v termínu do 25. 9. 2022 nahlásili sekretářce oblasti na e-mail: jarmila.merkova@seznam.cz termíny pořádání soustředění pro jezdce zařazené do OCM. Na základě počtu podaných žádostí bude proveden výběr                      a následně propočet výše přidělené částky na jednotlivá soustředění (zbývající část si účastníci doplatí).

 

Podmínky pro jezdce zařazené do OCM pro rok 2022:

 • věk 8 – 21 let
 • platná jezdecká licence
 • jezdci nesmí být zařazení do SCM nebo SCP
 • minimální počet účastníků 6
 • doporučeno OV – účast na závodech v roce 2022

 

Podmínky pro pořádání soustředění v rámci OCM pro rok 2022:

 • přihlášky na soustředění pouze prostřednictvím JISu.
 • kvalifikovaný trenér (ne cvičitel)
 • kolbiště, případně hala
 • možnost ustájení koní
 • vyúčtování soustředění se musím uskutečnit vždy do 14 dnů po ukončení akce na vzorovém formuláři, který obdrží od sekretářky oblasti (pozdní podání znamená neproplacení soustředění); termín pro uskutečnění posledního soustředění je stanoven do 15. 12. 2022.
 • Vyúčtování musí být vyplněno vždy na vzorovém formuláři, který obsahuje přílohy: prezenční listinu – s datem narození, číslem licence a podpisem účastníka                          a  hodnocení trenéra.
 • Vyúčtovaná částka za soustředění bude uvedena na daňovém dokladu – faktuře, odběratel Česká jezdecká federace.
 • Vyúčtování se zasílá ve stanoveném terminu sekretářce oblasti.

 

 
Nahoru