mobile_wrapper
11.06.2019 14:49 mčr

Zaslání splnění kvalifikace a přihlášky na MČR 2019

Stejně jako v předchozích letech bude do mistrovských soutěží (u MČR všech disciplín) přihlašovat účastníky sekretářka oblasti, po kontrole splnění kvalifikací dle platných STP. Vložením přihlášky do JIS bude potvrzeno splnění kvalifikačních podmínek. Ustájení si objednávají účastníci sami prostřednictvím JIS.

Zaslání splnění kvalifikace a přihlášky na MČR 2019

Stejně jako v předchozích letech bude do mistrovských soutěží (u MČR všech disciplín) přihlašovat účastníky sekretářka oblasti, po kontrole splnění kvalifikací dle platných STP. Vložením přihlášky do JIS bude potvrzeno splnění kvalifikačních podmínek. Ustájení si objednávají účastníci sami prostřednictvím JIS.

V této souvislosti se obracíme na všechny jezdce, kteří již mají splněné kvalifikace na MČR dle platných STP a budou se chtít účastnit MČR, aby zaslali sekretářce oblasti následující údaje:

  • Jméno a příjmení jezdce, číslo licence
  • Jméno koně, číslo licence
  • Doložení splnění kvalifikace – datum, místo a výsledek
  • MČR – disciplína (drezura, skoky, všestrannost ….)
  • Do jakých mistrovských soutěží se hlásí – kategorie, stupeň atd. (např. ženy, mladí jezdci, děti - pony kategorie …)

Požadované údaje je možné zasílat na e-mail, není nutno vyplňovat a zasílat formuláře, jako v předchozích letech.

 

 
Nahoru