mobile_wrapper
25.09.2019 16:10

Zprávy z oblasti

Oblastní mistrovství 2020 Galavečer 2019 Výkonostní odznaky

OV se obrací na všechny subjekty, které mají zájem o uspořádání OM jednotlivých disciplín pro  rok 2020, aby své nabídky podávaly písemně v termínu do 7. 10. 2019 sekretářce oblasti na e-mail:  oblast.severomoravska@cjf.cz

Nabídka na uspořádání by měla obsahovat disciplínu a předběžný návrh termínu konání.

 

 

OV se obrací všechny zájemce o uspořádání Galavečera Severomoravské oblasti 2019, aby v termínu do 7. 10. 2019 podali písemné nabídky sekretářce oblasti na e-mail:  oblast.severomoravska@cjf.cz. Nabídka by měla obsahovat termín, místo konání a předběžný rozpočet akce.

 

 

Výkonnostní odznaky

Sekretářka oblasti se obrací na všechny jezdce jednotlivých disciplín, kteří splnili „Podmínky pro vydání Výkonnostních odznaků ČJF 2019“, aby prostřednictvím svých mateřských subjektů, v termínu do 7. 11.2019  zaslali své požadavky o jejich vydání sekretářce oblasti na e-mail: oblast.severomoravska@cjf.cz.

Žádosti by měly obsahovat  jméno jezdce, číslo licence jezdce, disciplínu, subjekt, za který jezdec startuje, místo a datum závodu, výsledek a uvedení o jaký výkonnostní odznak jezdec žádá (zlatý, stříbrný, bronzový, pony),

Každý výkonnostní odznak lze získat pouze jednou. Po splnění podmínek získání odznaku žádá mateřský subjekt příslušný OV o vydání výkonnostního odznaku pro jezdce. OV (sekretářka) po zkontrolování splněných podmínek pro získání výkonnostního odznaku předá žádost dále ke schválení VV ČJF. Výkonnostní odznaky budou jednotlivým jezdcům slavnostně předány na galavečeru oblasti.

 
Nahoru