mobile_wrapper
25.09.2017 11:09 ov

Zprávy z OV

V článku najdete informace k zasílání žádostí o výkonnostní odznaky, výzvu pro zájemce o uspořádání OM a další informace.

ZPRÁVY  z  OV

 

  • VÝKONNOSTNÍ ODZNAKY: Připomínáme jezdcům jednotlivých disciplín, kteří splnili požadavky na udělení výkonnostních odznaků, aby své žádosti včetně kariéry zasílali e-mailem sekretářce oblasti (oblast.severomoravska@cjf.cz) v termínu do 30. 10. 2017. Výkonnostní odznaky budou předány na Galavečeru naší oblasti.
  • USPOŘÁDÁNÍ OM 2018: Zájemci o uspořádání oblastních mistrovství v jednotlivých disciplínách  podávejte své nabídky v termínu do 15. 10. 2017 e-mailem sekretářce oblasti ( oblast.severomoravska@cjf.cz). Nabídka by měla obsahovat:  datum/termín konání, místo  a sportovní disciplínu.
  • KURZ NOVÝCH ROZHODČÍCH (drezura a skoky): v případě dostatečného zájmu bude uspořádán kurz pro nové rozhodčí, který by probíhal v termínu únor – listopad 2018. Případní zájemci hlaste se na e-mail: oblast.severomoravska@cjf.cz
  • OCENĚNÍ JEZDCŮ: Připomínáme všem garantům jednotlivých disciplín, aby v dostatečném předstihu připravili návrhy na ocenění jezdců v jednotlivých jezdeckých disciplínách dle dosažených výkonů ve sportovní sezóně 2017.  Vybraní jezdci budou oceněni na Galavečeru naší oblasti.

 

 
Nahoru