mobile_wrapper
26.08.2017 12:05

Finále SJL

Dovolte nám seznámení s několika novinkami, týkajících se posledního kvalifikačního kola SJL a jeho Finále 2017. Více naleznete v připojeném článku.

Finále Středočeské jezdecké ligy 2017 ve skocích s novinkami!

 
Středočeská jezdecká liga 2017 ve skocích se chýlí ke svému závěru. Poslední kvalifikační kolo se bude konat v neděli 3.9. na Farmě Ptýrov, a finále pak pořádá Stáj Václav Kolín při závodech v termínu 30. 9. - 1. 10. 2017, přičemž samotné Finále se koná 1. 10. 2017.
Dle pravidel budou všichni kvalifikovaní do finále startovat v samostatné finálové soutěži opět s nulou na začátku, tato soutěž je osvobozena od platby startovného a zajímavě finančně dotována.
Tentokrát je ale pro účastníky všech kvalifikací připraven další bonus – OV rozhodl na svém jednání, že každý, kdo se dostaví a bude závodit v rámci soutěží finálového dne, získá finanční dotaci ve výši počtu svých získaných bodů x 100,- Kč, dle výsledného žebříčku 2017.
Vyhodnocení proběhne při dekorování finále SJL.
Aktuální žebříčky naleznete na webových stránkách Středočeské oblasti.
 

Středočeská jezdecká liga 2017 – ostatní disciplíny

 
I v ostatních disciplínách se chýlí Středočeská jezdecká liga 2017 ke svému závěru. Pro každou disciplínu se v tomto roce žebříčky vedou rozdílným způsobem, připomínáme proto, že pravidla a další informace naleznete na webových stránkách Středočeské oblasti.
Především v disciplíně drezura je nyní nejdůležitější období – soutěžící zasílají své výsledky sami přímo administrátoru žebříčku.

 
Nahoru