mobile_wrapper
10.10.2017 17:57

Podzim bohatý na sportovní a vzdělávací akce!!!

Největší oblast ČJF je tento podzim pořadatelem mnoha akcí, většina z nich je cílena na vzdělávání a mládež, a koncipovány jsou dle podmínek Jednotného systému podpory ČJF. Pro mládež je vypsáno několik soustředění různého charakteru – skoky, všestrannost a drezura, OV se cíleně zaměřil na kvalitu trenérů, kteří soustředění povedou.

Cílem daných akcí je využít je i pro ty, kteří další rozvoj vzdělávání nejvíce poptávají – proto jsou v některých termínech plánovány i semináře pro instruktory a trenéry, při nichž trenéři, kteří se dlouhodobě mládeži věnují, odprezentují své zkušenosti a prodiskutují nejvíce problematická témata.

Mimo akce organizované přímo oblastním výborem proběhnou i další přímo v klubech – ty plánují aktuálně především v Mělníku, Komárně u Nymburka, na Farmě Ptýrov, v Kolíně, či Herouticích, dále jste zváni na akce do JK Voleveč, Tracko Rudná a Lány – Vašírov. Většinou se jedná o akce zaměřené na mládež a začínající jezdce, další informace naleznete na webových stránkách Středočeské oblasti, které jsou průběžně aktualizovány.
ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE – STŘEDOČESKÁ OBLAST B
AKCE POŘÁDANÉ OBLASTÍ – PODZIM 2017
14.10.
19.10.ZZVJ – Stáj Václav Kolín
ZZVJ – Tracko Rudná
19.-22.10.Soustředění mládež skoky – Farma Ptýrov - Voksa
21.10.Soustředění mládež všestrannost - Kolesa
ZZVJ – La Boheme Zduchovice
 
9.11.Konference Středočeské oblasti
 
11.-12.11.Závěrečné zkoušky kurz rozhodčích - Farma Ptýrov
 
11.-12.11.Soustředění mládež drezura - Královice - Vašáryová
Seminář pro instruktory a trenéry
 
17.-19.11.Soustředění mládež skoky - Všetice - Opatrný
23.11.Seminář pro instruktory a trenéry
ZZVJ – JK Heroutice
 
25.-26.11.Soustředění mládež drezura - Všetice - Vašáryová
Seminář pro instruktory a trenéry
 
1.-2.12.
2.12.Seminář komisařů ZZVJ – Farma Ptýrov
ZZVJ – Farma Ptýrov
http://www.cjf.cz/oblasti/stredoceska/
Mimo akce organizované přímo oblastním výborem proběhnou i další přímo v klubech – ty se plánují aktuálně především v Mělníku, Komárně u Nymburka, na Farmě Ptýrov, v Kolíně, či Herouticích, dále jste zváni na akce do JK Voleveč, Tracko Rudná a Lány – Vašírov. Většinou se jedná o akce zaměřené na mládež a začínající jezdce, další informace naleznete na webových stránkách Středočeské oblasti, které jsou průběžně aktualizovány. Pozvánky na soustředění naleznete na webu oblasti v sekci Akce oblasti.
 
 
 
 
 
ČESKÁ JEZDECKÁ FEDERACE – STŘEDOČESKÁ OBLAST B
AKCE POŘÁDANÉ OBLASTÍ – PODZIM 2017
14. 10.ZZVJ – Stáj Václav Kolín
19. 10.   ZZVJ – Tracko Rudná
 
19. - 22. 10.  - Soustředění mládež skoky – Farma Ptýrov - D. Voksa
                      Soustředění mládež všestrannost - Kolesa - Ing. A. Klauz, P. Loudová
 
 9. 11. -Konference Středočeské oblasti
 
11. - 12. 11. - Závěrečné zkoušky kurz rozhodčích - Farma Ptýrov
 
11. - 12. 11. -Soustředění mládež drezura - Královice - H. Vašáryová
                        Seminář pro instruktory a trenéry
 
17. - 19. 11. -Soustředění mládež skoky - Všetice - A. Opatrný
                       Seminář pro instruktory a trenéry
23. 11.  ZZVJ – JK Heroutice
 
25. - 26. 11.   Soustředění mládež drezura - Všetice - H. Vašáryová
                         Seminář pro instruktory a trenéry
 
  1. - 2. 12. -Seminář komisařů ZZVJ – Farma Ptýrov
2. 12. -ZZVJ – Farma Ptýrov
 
web oblasti: http://www.cjf.cz/oblasti/stredoceska/

 
Nahoru