mobile_wrapper
28.02.2017 23:08

Průkazové fotografie v JISu

Nutnost vložení fotografií do JISu!!!

Dobrý den,

berte, prosím, na vědomí, že je nutno ke všem licencním, vč. hobby licencí, vložit průkazvou fotografii, bez toho jsou vaše licence neplatné.

Více informací zde: http://www.cjf.cz/files/stranky/dokumenty/zakladni/REGISTRA%C4%8CN%C3%8D%20A%20P%C5%98ESTUPN%C3%8D%20%C5%98%C3%81D%20-%202017%20-%20FINAL.pdf 

 
Nahoru