mobile_wrapper
01.05.2020 15:41

Sportovní akce již od 11.5.2020 - připravujeme stanovisko ČJF

Sportovní akce již od 11.5.2020 - připravujeme stanovisko ČJF

Vláda ČR na svém zasedání dne 30. dubna 2020 přijala usnesení č. 490 upravující krizová opatření proti pandemii COVID-19 a ve kterém s účinností od 11.5.2020 povoluje konání sportovních akcí do 100 osob. VV ČJF žádá všechny pořadatele závodů, sportovce i příznivce jezdeckého sportu o trpělivost, v tuto chvíli intenzivně zjišťujeme podrobnosti a v co nejkratším čase bude vydáno stanovisko a výklad.


des03-2048x1444

 

Ještě jednou zde žádáme všechny o maximální o trpělivost - informace zpracováváme a budeme reagovat.

 

Ve vládním usnesení č.490 ze dne 30.5.2020 je v souvislost se sportem uvedeno:

 

Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod:

III. omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

a) společně sportuje nejvýše sto osob,

b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

IV. nařizuje

a) pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby byla dodržována následující pravidla:

  • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, svýjimkou členů domácnosti,

  • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

b) pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:

  • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,

  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,

  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, svýjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

  • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;

 

Celý text vládního usnesení je ke stažení: ZDE 

Celý text vládního usnesení týkající se maloobchodního prodeje a občerstvení: ZDE 

 
Nahoru