mobile_wrapper
11.11.2020 13:29

Výkonnostní a čestné odznaky ČJF

Výkonnostní a čestné odznaky ČJF

Dobrý den, rádi bychom členy naší oblasti požádali o zaslání žádostí k udělení výkonnostního nebo čestného odznaku ČJF.

Čestný odznak - je možné udělit osobám, které dosáhly minimálně 60 let, za významný přínos pro rozvoj jezdeckého sportu, vynikajícím funkcionářům (např. rozhodčím, trenérům, bývalým pracovníkům jezdectví), za vynikající aktivní práci pro rozvoj jezdectví v ČR, bývalým vynikajícím aktivním sportovcům za dobrou reprezentaci ČR.
Výkonnostní odznak - jezdci, kteří splnili podmínky k získání výkonnostního odznaku, zašlou své požadavky mailem na oblast.stredoceska@cjf.cz do 18. 12. 2020.
V žádosti, prosím, uvádějte: jméno a číslo licence, datum, místo a výsledek soutěže, žádost je třeba zaslat podepsanou.
Podmínky pro udělení výkonnostních odznaků zde: http://www.cjf.cz/files/stranky/dokumenty/zakladni/2019/V%C3%BDkonnostn%C3%AD%20odznak%20%C4%8CJF%202019.pdf
 

 
Nahoru