mobile_wrapper
25.01.2019 15:09

Důležité upozornění pro delegáty oblastní konference

OV upozorňuje na upravený Jednací a volební řád oblastních konferencí ( viz odkaz http://www.cjf.cz/files/stranky/dokumenty/zakladni/2018/Jednac%C3%AD%20a%20volebn%C3%AD%20%C5%99%C3%A1d%20konference%20oblasti%202018.pdf ).

Z tohoto vyplývá, že delegátem může být POUZE statutární zástupce klubu, nebo jím plnou mocí pověřený jiný člen téhož klubu,který je i členem ČJF. NIKDO JINÝ.

OV ve snaze předejít zmatkům a nedorozumněním proto na tuto skutečnost upozorňuje.

Plná moc NEMUSÍ být ověřena, její vzor naleznete na tomto odkazu.

OV děkuje všem delegátům oblastní konference, že této skutečnosti věnují odpovídající pozornost.

 

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Jezdectvi pro vsechny
Nahoru