mobile_wrapper
28.05.2018 18:05 ZZVJ

Upozornění pro zájemce o ZZVJ Měník 5.6. a 7.6.2018

ZZVJ pořádané v Měníku ve dnech 5.6. a 7.6.2018 jsou otevřeny k přihlašování. (https://www.jezdectvi.org/vzdelavaci-akce/2018-6-zzvj-menik ) POZOR - Začátek zkoušek je v 9:00

 
Nahoru