mobile_wrapper
04.02.2015 18:44

Doplňující informace ke změně měření KVH pony

Doplňující informace ke změně měření KVH pony

Jak již bylo uvedeno, došlo ke změnám pravidel pro měření pony. Majitelé poníků do 8mi let včetně jsou povinni přikládat k žádostem o licenci (prodloužení i vystavení nové licence) „protokol o měření“. Od 15.1.2015 budou však akceptovány pouze protokoly od oficiálních měřitelů Ing. J. Holíka a Bc. E. Klose. Přeměření provedená před tímto datem budou ještě uznána jako platná.

Jak již bylo uvedeno, došlo ke změnám pravidel pro měření pony. Majitelé poníků do 8mi let včetně jsou povinni přikládat k žádostem o licenci (prodloužení i vystavení nové licence) „protokol o měření“. Od 15.1.2015 budou však akceptovány pouze protokoly od oficiálních měřitelů Ing. J. Holíka a Bc. E. Klose. Přeměření provedená před tímto datem budou ještě uznána jako platná.

Výjimku tvoří přeměření provedená v období od 16.1. do 31.1.2015: než vyjde informace o oficiálních měřitelích v povědomí, je možné, že někteří pony budou změřeni i po tomto datu někým jiným. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že žádost o licenci doplněná takovýmto protokolem o měření bude odeslána k posouzení a uznání či neuznání ke komisi pony. Od 1.2.2015 však budou  uznávány pouze protokoly vydané dvěma oficiálními měřiteli.

Prosíme, upozorněte majitele poníků na tuto skutečnost, aby se zabránilo tomu, že by někdo musel měření zařizovat a platit dvakrát.

 
Nahoru