mobile_wrapper
20.08.2019 19:05

MČR děti, junioři Zduchovice 2019

MČR děti, junioři Zduchovice 2019

Celkově bylo MČR pro jezdce Plzeňské oblasti velmi úspěšné, dvě medaile, dvě dekorovaná místa a další pěkná umístění.

Ve dnech 15.-18.8.2019 se konalo mistrovství v parkurovém skákání dětí a juniorů ve Zduchovicích.

Za Plzeňskou oblast se zúčastnili jezdci

Děti jednotlivci :               A. Rýparová ,K. Danková, A.M.Vítek a K.Vítek

Mladší junioři jednotlivci: Š.Tomíčková, B.Richtrová, S.Kodadová

Starší junioři:                   D.Pospěch, N.Kodadová,K.Hofmeisterová

Děti družstva:                  1. K.Kolísková, V.Janoušková, H.Bečvářová, A.Rýparová

                                        2. K.Jílková, D.Štefánský, D.Kodadová, J.Kozová

Junioři družstva:              1. D.Pospěch, B.Moulisová, N.Egrová,N.Kodadová

                                        2. K.Hrachová, N.Šnoblová, V.Košanová,S.Kodadová

Ve čtvrtek proběhly zahajovací tréninky, kdy se většina účastníků seznámila s kolbištěm a překážkami. Byla vybrána družstva ,vždy jedno silnější, pro dosažení co nejlepšího výsledku pro oblast. Večer proběhla schůzka vedoucích ekip a losování pořadí družstev. 

Každý den začínala nejprve kategorie děti jednotlivci. V jednotlivcích naše A.Rýparová s Quassinou bohužel hned v prvním kole projela startem po zazvonění a výsledek byl nakonec po „čistém „ parkuru 5 tr.b., které jí zústaly i po třetím kole a zařadily jí na krásné, ale bohužel již nedekorované 7. místo. K.Danková se Sirius Black absolvovala první kolo se 4 tr.b., druhé kolo s 0 tr.b. a třetí s 8 tr.b.Výsledek 12 tr.b. stačil na 17. místo. K.Vítek a Chicco absolvovali 11 tr.b. celkem a umístili se na 15. místě a A.M.Vítek s Mama Mia Picobello Z pokazila první kolo, další dvě šla s 0 tr.b. a výsledek 17 tr. bodů znamenal 22. místo. Celkem nastoupilo 28 dvojic.

Následovala kategorie mladších juniorů .Těch bylo v prvním kole 35. Š.Tomíčková s Tarou FG absolvovala dvě kola bez tr.b. a ve třetím kole se 4 tr.b. Výsledkem bylo krásné 6. dekorované místo. B.Richtrová s Mamehou pokazila druhé kolo a výsledek 32 bodů znamenal 19. místo.

Dále startovali starší junioři. K.Hofmeisterová s Apollem dokončila se 17 body celkem a znamenalo to 17. místo. Nikita Kodadová a Amarillo dosáhla výsledku 20 tr.b. a skončila 18. Nejlepší výsledek předvedl D.Pospěch s Non Stop Nova Equi, který absolvoval tři kola bez tr.b. a jako jeden ze třech se zúčastnil rozeskakování o medaile. Všichni tři absolvovali rozeskakování se 4 tr.b. a rozhodoval čas. D. Pospěch svým časem dosáhl na stříbrnou medaili.

V pátek a sobotu se na závěr jela soutěž družstev. Nejprve děti. První družstvo ve složení K.Kolísková a Carboš ( 0,13 tr.b.) H.Bečvářová Niobara (0,0 tr.b.), V.Janoušková ( 4,13 tr.b.) a A.Rýparová Genie (1,0 tr.b.) dokončilo s výsledkem, který znamenal bronzovou medaili.

 

Druhé družstvo ve složení K.Jílková Mon Chery (4,4 tr.b.), J.Kozová Johanka (8,8 tr.b.),

D.Štefánský Kara (12,13 tr.b) a D.Kodadová Aha ( 4, vyloučena) v součtu dosáhlo na velmi pěkné 8. místo z 11, což byl vzhledem k velmi malým zkušenostem dětí velmi pěkný výsledek.

Prvnímu družstvu juniorů, kde zahájilo 15 družstev, ve složení D.Pospěch Eliott (0,1 tr.b.).

Nikola Egrová Alexia L (0,4 tr.b.), Nikita Kodadová Crouch ( 8,8 tr.b.) a B.Moulisová Arissing Moon (12,4 tr.b.)unikla bronzová medaile o 4 tr.b. a skončilo na pěkném dekorovaném čtrvrtém místě.

Druhé družstvo se bohužel nedostalo do druhého kola, postupovalo 10 teamů a výsledek N.Šnoblová Joke (4 tr.b.), K.Hrachová Cinderella (8 tr.b.) S.Kodadová (21 tr.b.) a V.Košanová Frosty Silver(vyloučena) na postup nestačil.

Gratulujeme medailistům, umístěným a všem děkujeme za vzornou reprezentaci oblasti.

Dále bychom chtěli poděkovat sponzorům, kteří věnovali dětem, kromě výbavy od oblasti jedni mikiny a čepice a druzí dečky pod sedlo.

Ing.Eva Mentlíková vedoucí ekipy.

 
Nahoru