mobile_wrapper
09.05.2020 16:50

Upozornění pro jezdce - přihlášky na závody

Upozornění na změny v pravidlech - přihlašování na závody

Všeobecný pravidla
N7, odst. 6: Způsob přihlašování – přihlášky lze zasílat výhradně prostřednictvím Jezdeckého Informačního systému ČJF (JIS), s výjimkou změn ve startovních listinách u Sportovců řádně přihlášených přes JIS do termínu uzávěrky a přihlášek zahraničních Sportovců startujících na národní licence cizí národní federace. Jiné formy přihlášek jsou v rozporu s těmito pravidly, jsou zásahem do práv mateřských subjektů a mohou být důvodem k diskvalifikaci.
 
Toto pravidlo není možné obcházet například tím, že sportovec zašle svou přihlášku pořadateli mailem, SMS nebo se domluví telefonicky a do JIS za daného sportovce přihlášku vyplní pořadatel nebo zpracovatel výsledků. Takový krok je obcházením-porušením daného pravidla. Každý sportovec (nebo zástupce mateřského subjektu sportovce) musí přihlášku v JIS vyplnit sám, jen tak je možné ověřit, že daná osoba má skutečně právo se na závody přihlásit a nemůže tak dojít k porušení práv daného subjektu. Pokud by byl na takový případ někdo upozornil a začal se řešit opravdu může dojít k diskvalifikaci všech sportovců, kteří se do závodů dostali v rozporu s tímto pravidlem.
 
Jediný případ, kdy pořadatel nebo jiná osoba může za sportovce / korespondenta subjektu vyplňovat v JIS přihlášky jsou závody pořádané ve zvláštní režimu, kdy je k účasti Sportovců nebo koní nutná nějaká kvalifikace, případně se jedná o závody uzavřené pro nějakou skupinu sportovců, např. MČR, kontrolní závody SCM, finále KMK a pod. Taková skutečnost musí být uvedena v rozpise a musí být schválena příslušnou schvalovací složkou.
 
Krom výše uvedených případů se tedy nemůže stát, že u závodů uzavřených k přihlašování budou přibývat přihlášení sportovci. Náš systém závodů a přihlášek v současné chvíli nezná nic jako „přihláška na pozvání“ ani "blokace míst pro VIP hosty pořadatele“ a všem musí být dána stejná šance se do závodů přihlásit.

 
Nahoru