mobile_wrapper

Disciplinární komise

Disciplinární řízení

Disciplinární řád ČJF

Upozorňujeme členy ČJF, že podmínkou zahájení disciplinárního řízení je podání písemné stížnosti, která musí obsahovat údaje uvedené v ust. 17.2 disciplinárního řádu. Stížnost musí být adresována a doručena sekretariátu příslušného disciplinárního orgánu. Tím je nejčastěji oblastní výbor toho kraje, v němž je registrován člen ČJF (fyzická osoba, jezdecký klub apod.), proti němuž disciplinární stížnost směřuje.

Podmínkou vedení disciplinárního řízení je rovněž zaplacení disciplinárního poplatku ve výši 1.000,- Kč za každou osobu, která je v disciplinární stížnosti označena jako obviněná, na bankovní účet ČJF číslo 1732702504/0600 a poznámkou: Disciplinární řízení – jméno obviněného. Poplatek musí být zaplacen do 1 týdne po podání disciplinární stížnosti.

Pouze po splnění výše uvedených základních podmínek bude disciplinární řízení řádně zahájeno a dokončeno.

Vzor stížnosti - návrhu na zahájení disciplinárního řízení

Rozhodnutí disciplinární komise

Rozhodnutí 2019

Rozhodonutí 2018

Rozhodnutí 2017

Rozhodnutí 2016

Rozhodnutí 2015

 

Rozhodnutí 2014

Rozhodnutí 2012

Rozhodnutí 2011

 

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Jezdectvi pro vsechny
Nahoru