mobile_wrapper

Disciplinární komise

Disciplinární řízení

Disciplinární řád ČJF

Upozorňujeme členy ČJF, že podmínkou zahájení disciplinárního řízení je podání písemné stížnosti, která musí obsahovat údaje uvedené v ust. 17.2 disciplinárního řádu. Stížnost musí být adresována a doručena sekretariátu příslušného disciplinárního orgánu. Tím je nejčastěji oblastní výbor toho kraje, v němž je registrován člen ČJF (fyzická osoba, jezdecký klub apod.), proti němuž disciplinární stížnost směřuje.

Podmínkou vedení disciplinárního řízení je rovněž zaplacení disciplinárního poplatku ve výši 1.000,- Kč za každou osobu, která je v disciplinární stížnosti označena jako obviněná, na bankovní účet ČJF číslo 1732702504/0600 a poznámkou: Disciplinární řízení – jméno obviněného. Poplatek musí být zaplacen do 1 týdne po podání disciplinární stížnosti.

Pouze po splnění výše uvedených základních podmínek bude disciplinární řízení řádně zahájeno a dokončeno.

Vzor stížnosti - návrhu na zahájení disciplinárního řízení

Rozhodnutí disciplinární komise

Rozhodnutí 2017

Rozhodnutí 2016

Rozhodnutí 2015

 

Rozhodnutí 2014

Rozhodnutí 2012

Rozhodnutí 2011

 

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Jezdectvi pro vsechny
Nahoru