mobile_wrapper

Organizační schéma

Organizační a řídící schéma ČJF

 

Konference ČJF

Konference je nejvyšším orgánem ČJF. Je svolávána 1 x za rok, minimálně 1 x za 2 roky.
 

Rada ČJF

Plní úkoly uložené stanovami a konferencí ČJF v období mezi jejími zasedáními.

Složení:

Prezident ČJF: Ing. Olga Plachá

Předsedové oblastních výborů (dobrovolní pracovníci):

Miloslav Vítek (Praha), Václav Drbal (Středočeská oblast), Ing. Jiří Mayer (Jihočeská oblast), Antonín Pittner (Západočeská oblast), Ing. Jan Šíma (Karlovarská oblast), MUDr. Zuzana Procházková (Severočeská oblast), Ing. Markéta Kvapilová (Východočeská oblast), Mgr. Lenka Sekaninová (Jihomoravská oblast), Ing. Josef Balaštík (Zlínská oblast), Ing. Radovan Šalek (Severomoravská oblast), Ing. Zdeněk Studenec (oblast Vysočina), Alekos Pejos (Královehradecká oblast)

 

Výkonný výbor ČJF

Statutární orgán, jenž řídí činnost ČJF a jedná jeho jménem. Výkonný výbor zabezpečuje činnost ČJF mezi zasedáními konferencí na základě stanov, jednacího řádu a usnesení konferencí a rady.

Složení (dobrovolní pracovníci):

Prezident ČJF: Ing. Olga Plachá,

viceprezident pro sport: Bohumil Rejnek

legislativa: Jaroslav Hupka

vzdělávání: JUDr. Kateřina Anna Magnna

informanční systém: Martin Blažek

řádný člen: Ing. Klára Šalková

 

Konference oblasti ČJF

Nejvyšší orgán ČJF na oblastní úrovni. Deleguje své zástupce na Konferenci ČJF.

 

Sekretariát ČJF

Zabezpečuje činnosti uložené Radou a výkonným výborem
 
Složení (zaměstnanci ČJF):
 

Generální sekretář: Ing. Jaroslav Kunzl

Specialista pro sport: Ing. Jana Králová

Asistent: Mgr. Kateřina Babinská

Asistent: Ing. Jana Dušková

IT podpora: Daniel Žoch

Vzdělávání: Veronika Jiroutová

Ekonomka: Helena Richterová

 

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Jezdecký Galavečer 2018 Jezdectvi pro vsechny
Nahoru