mobile_wrapper

Organizační schéma

Organizační a řídící schéma ČJF

 

Konference ČJF

Konference je nejvyšším orgánem ČJF. Je svolávána 1 x za rok, minimálně 1 x za 2 roky.
 

Rada ČJF

Plní úkoly uložené stanovami a konferencí ČJF v období mezi jejími zasedáními.

Složení:

Prezident ČJF: Ing. Olga Plachá

Předsedové oblastních výborů (dobrovolní pracovníci):

Ing. Eva Pařenicová (Praha), Václav Drbal (Středočeská oblast), Ing. Jiří Mayer (Jihočeská oblast), Ing. Eva Mentlíková(Západočeská oblast), Eva Šimáčková (Karlovarská oblast), Pavel Studnička (Severočeská oblast), Ing. Markéta Kvapilová (Východočeská oblast), Mgr. Lenka Sekaninová (Jihomoravská oblast), Ing. Josef Balaštík (Zlínská oblast), Ing. Radovan Šalek (Severomoravská oblast), František Háva (oblast Vysočina), Alekos Pejos (Královehradecká oblast)

 

Výkonný výbor ČJF

Statutární orgán, jenž řídí činnost ČJF a jedná jeho jménem. Výkonný výbor zabezpečuje činnost ČJF mezi zasedáními konferencí na základě stanov, jednacího řádu a usnesení konferencí a rady.

Složení (dobrovolní pracovníci):

Prezident ČJF: Ing. Olga Plachá,

viceprezident pro sport: Jiří Skřivan

legislativa: Martin Blažek

vzdělávání: Ing. Klára Šalková

ekonomika: Ludmila Šedá

řádný člen: Bohumil Rejnek

řádný člen: Martin Pecka

 

Konference oblasti ČJF

Nejvyšší orgán ČJF na oblastní úrovni. Deleguje své zástupce na Konferenci ČJF.

 

Sekretariát ČJF

Zabezpečuje činnosti uložené Radou a výkonným výborem
 
Složení (zaměstnanci ČJF):
 

Koordinátor právních a organizačních činností: Lenka Haderková

Specialista pro sport: Ing. Jana Králová

Asistent: Mgr. Kateřina Babinská

IT podpora: Jan Štván

Ekonomka: Helena Richterová

Koordinátor vzdělávání: Mgr. Věra Jáchimová

 

 


 

 

Živé výsledky ze závodů

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Hlavní město praha MŠMT Česká hipiatrická společnost
Nahoru