mobile_wrapper

Instruktoři

Vzdělávání - instruktoři

Funkce instruktora jezdectví je jednou z nejdůležitějších, neboť instruktor dává základ začínajícím jezdcům. Právě na něm záleží, zda základ, na němž bude jezdec budovat svou další kariéru, bude kvalitní. Pokud má jezdecký sport v naší zemi dosáhnout úrovně srovnatelné s ostatními vyspělými státy, je nutné pracovat na výchově a výcviku jezdců už od těch nejmladších. Vzhledem ke stále se rozrůstající členské základně ČJF je důležité vyškolit dostatečný počet kvalifikovaných instruktorů, kteří budou zodpovědně a systematicky pracovat se svými svěřenci. Kvalifikaci instruktora získá uchazeč prostřednictvím akreditovaných pracovišť MŠMT schválených ČJF. Licencovaným instruktorům chceme nabídnout možnost dobrovolné účasti na dalších vzdělávacích teoretických i praktických akcích, kde si budou moci osvěžit, doplnit a sjednotit své znalosti, porovnat je s ostatními, předat si vzájemně své zkušenosti a konzultovat je s odbornými školiteli.

Kompletní informace pro instruktory, podmínky pro získání kvalifikace a informace o nepovinných doškolování naleznete v komplexním dokumentu Vzdělávání ČJF

Kurzy instruktorů

Přihlásit se a žádat informace o termínech a cenách je možné na akreditovaných školách schválených ČJF:

Seznam instruktorů ČJF

Termíny základních kurzů a zkoušek v roce 2019

  • Brno - zahájení 2. 2. 2019, závěrečné zkoušky 14. 4. 2019, uzávěrka přihlášek 20. 1. 2019
  • Hradištko u Sadské - zahájení 5. 10. 2019, závěrečné zkoušky 1. 12. 2019, uzávěrka přihlášek 25. 9. 2019
  • Dvůr Nové Zámky - zahájení 5. 10. 2019, závěrečné zkoušky 1. 2. 2020, uzávěrka přihlášek 25. 9. 2019 (více info zde)

 

Metodické materiály

 

Živé výsledky ze závodů

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Hlavní město praha MŠMT Česká hipiatrická společnost
Nahoru