mobile_wrapper

Instruktoři

Vzdělávání - instruktoři

Funkce instruktora jezdectví je jednou z nejdůležitějších, neboť instruktor dává základ začínajícím jezdcům. Právě na něm záleží, zda základ, na němž bude jezdec budovat svou další kariéru, bude kvalitní. Pokud má jezdecký sport v naší zemi dosáhnout úrovně srovnatelné s ostatními vyspělými státy, je nutné pracovat na výchově a výcviku jezdců už od těch nejmladších. Vzhledem ke stále se rozrůstající členské základně ČJF je důležité vyškolit dostatečný počet kvalifikovaných instruktorů, kteří budou zodpovědně a systematicky pracovat se svými svěřenci. Kvalifikaci instruktora získá uchazeč prostřednictvím akreditovaných pracovišť MŠMT schválených ČJF. Licencovaným instruktorům chceme nabídnout možnost dobrovolné účasti na dalších vzdělávacích teoretických i praktických akcích, kde si budou moci osvěžit, doplnit a sjednotit své znalosti, porovnat je s ostatními, předat si vzájemně své zkušenosti a konzultovat je s odbornými školiteli.

Kurzy instruktorů

Přihlásit se a žádat informace o termínech a cenách je možné na akreditovaných školách schválených ČJF:

Seznam instruktorů ČJF

Termíny základních kurzů a zkoušek

Kurzy instruktorů vypisované v roce 2018:

Kurzy instruktorů vypisované v roce 2017:

  • Instruktor jezdectví - jaro 2017 - Hradištko u Sadské - zahájení 11. 2. 2017, závěrečné zkoušky 10. - 11. 6. 2017. Uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2017. Kontakt: Mgr. Jaroslav Sedláček, tel.: 732 951 569, email: sedlacek.jaroslav@volny.czkolarova_veronika@quick.cz
  • Instruktor jezdectví - podzim 2017 - Dvůr Nové Zámky - zahájení 14.10.2017 závěrečné zkoušky 3. - 4.2 2018 Uzávěrka přihlášek: 15.9.2017. Kontakt: cvicitelcjfostrava@seznam.cz, Mgr. Petra Balnarová 604 202 660 a Ing. Jana Vavrošová 605 428 792.
  • Instruktor jezdectví - podzim 2017 - Hradištko u Sadské - zahájení 7. 10. 2017, závěrečné zkoušky 2. - 3. 12. 2017. Uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2017. Kontakt: Mgr. Jaroslav Sedláček, tel.: 732 951 569, email: sedlacek.jaroslav@volny.czkolarova_veronika@quick.cz
  • Letáček ke kurzu

 

Kurzy instruktorů vypisované v roce 2016:

  • Jezdecká akademie – SOŠ Mariánské Lázně jako akreditované středisko nabízí kurz Instruktor jezdectví, který bude otevřen na podzim 2016. Kurz proběhne od 1. 10. 2016 o víkendech a ukončen bude zkouškami 8. - 9.12.2016. Přihlásit se můžete již nyní na e-mailu jezdeckaakademie@email.cz, kde získáte i podrobnější informace. Na www.jezdeckaakademie.cz v sekci akreditované středisko najdete podrobné informace ke kurzu Instruktor jezdectví i přihlášku.

  • Kurz instruktorů jezdectví akreditovaného pracoviště MŠMT- Mgr. Jaroslav Sedláček. Jaro 2016 - Zduchovice, zahájení 6.2. 2016, závěrečné zkoušky 14. a 15. 5. 2016. Uzávěrka přihlášek 20. 1. 2016. Podzim 2016 - Hradištko u Sadské, zahájení 8. 10. 2016, závěrečné zkoušky 3. a 4. 12. 2016. Uzávěrka přihlášek 20. 9. 2016. Zájemcům budou zaslány informace s termíny přednášek a praxí. Kontakt: Mgr. Jaroslav Sedláček, tel.: 732 951 569, email: sedlacek.jaroslav@volny.cz, kolarova_veronika@quick.cz

  • Přijímáme přihlášky k absolvování akreditovaného kurz MŠMT instruktora jezdectví ČJF akreditovaného pracoviště – Mgr. Petra Balnarová. Místo konání Dvůr Nové Zámky http://www.dvurnovezamky.cz/index.html. Zahájení kurzu 15. října 2016, závěrečné zkoušky 4.-5. února 2017. Nabízený kurz je rozplánován do 8 víkendů (sobota - neděle). Z důvodu požadavku účastníků se bude jednat o jedinečný kurz, který bude časově rozplánován na delší dobu. Ideální pro časové zvládnutí. Uzávěrka přihlášek 30. 9. 2016, přihlášeníšení na emailu: cvicitelcjfostrava@seznam.cz, kontaktní osoby Mgr. Petra Balnarová, 604 202 660 a Ing. Jana Vavrošová, 605 428 792. Zájemcům bude zaslána přihláška a harmonogram kurzu, včetně bližších informací. V případě dotazů neváhejte a napište nám email, obratem odpovíme. Více informací naleznete zde.

Kurzy instruktorů vypisované v roce 2015:

  • Kurz instruktora jezdectví akreditovaného kurz MŠMT – Mgr. Petra Balnarová. Místo konání Dvůr Nové Zámky http://www.dvurnovezamky.cz/index.html. Zahájení kurzu 3. října 2015, závěrečné zkoušky 20. února 2016. Nabízený kurz je rozplánován do 8 víkendů (sobota - neděle). Z důvodu požadavku účastníků se bude jednat o jedinečný kurz, který bude časově rozplánován na delší dobu. Ideální pro časové zvládnutí. Uzávěrka přihlášek 28. 9. 2015, přihl ášení na emailu: cvicitelcjfostrava@seznam.cz, kontaktní osoby Mgr. Petra Balnarová, 604 202 660 a Ing. Jana Vavrošová, 605 428 792. Zájemcům bude zaslána přihláška a harmonogram kurzu, včetně bližších informací. V případě dotazů neváhejte a napište nám email, obratem odpovíme. Více informací naleznete zde
  • Kurzu instruktora jezdectví akreditovaného pracoviště MŠMT – Mgr. Jaroslav Sedláček. Jaro - zahájení 21.2.2015, uzávěrka přihlášek 31.1.2015, závěrečné zkoušky 27.- 28.6.2015. Podzim - zahájení 3.10.2015, uzávěrka přihlášek 20.9.2015, závěrečné zkoušky 5.- 6.12.2015. Kontakt: Mgr. Jaroslav Sedláček, tel.: 732 951 569, email: sedlacek.jaroslav@volny.cz, kolarova_veronika@quick.cz
  • Vzdělávací kurz Instruktor jezdectví a Trenér II.třídy bude otevřen na podzim 2015. Kurz proběhne od 3. 10. 2015, ukončen bude zkouškami dne 5.- 6. 12.2015 /nejdéle 12. - 13. 12. 2015 Přihlásit se můžete již teď. Přihlášky je potřeba zasílat průběžně na adresu školy jezdeckaakademie@email.cz .Podrobné informace pak budou zájemci o kurz dostávat mailem. Kurz trvá dva měsíce -160 vyučovacích hodin, z nichž 90 hodin je teorie, vyučuje se v prostorách školy v budově Autospektra v Mariánských Lázních a 70 hodin praxe, které se vyučují na jízdárně na Krakonoši v ML, Jezdecký klub ML., vyučuje se přes víkendy po ukončení sportovní sezony.

 

Metodické materiály

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Systém podpory sportu
Nahoru