mobile_wrapper

Instruktoři

Vzdělávání - instruktoři

Funkce instruktora jezdectví je jednou z nejdůležitějších, neboť instruktor dává základ začínajícím jezdcům. Právě na něm záleží, zda základ, na němž bude jezdec budovat svou další kariéru, bude kvalitní. Pokud má jezdecký sport v naší zemi dosáhnout úrovně srovnatelné s ostatními vyspělými státy, je nutné pracovat na výchově a výcviku jezdců už od těch nejmladších. Vzhledem ke stále se rozrůstající členské základně ČJF je důležité vyškolit dostatečný počet kvalifikovaných instruktorů, kteří budou zodpovědně a systematicky pracovat se svými svěřenci. Kvalifikaci instruktora získá uchazeč prostřednictvím akreditovaných pracovišť MŠMT schválených ČJF. Licencovaným instruktorům chceme nabídnout možnost dobrovolné účasti na dalších vzdělávacích teoretických i praktických akcích, kde si budou moci osvěžit, doplnit a sjednotit své znalosti, porovnat je s ostatními, předat si vzájemně své zkušenosti a konzultovat je s odbornými školiteli.

Kompletní informace pro instruktory, podmínky pro získání kvalifikace a informace o nepovinných doškolování naleznete v komplexním dokumentu Vzdělávání ČJF

Kurzy instruktorů

Přihlásit se a žádat informace o termínech a cenách je možné na akreditovaných školách schválených ČJF:

Seznam instruktorů ČJF

Termíny základních kurzů a zkoušek v roce 2018

Termíny nepovinného doškolení pro instruktory v roce 2018

Doškolení instruktorů je, dle dokumentu Vzdělávání v ČJF, pořádané jednotlivými oblastmi a bude zaznamenáno v JISu.

Metodické materiály

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Zpravodajství z Tryonu 2018 Jezdectvi pro vsechny
Nahoru