mobile_wrapper

Stewardi

Vzdělávání - stewardi

Přítomnost stewarda, který je řádně proškolený a svou roli dobře zná, je na jakýchkoliv závodech pro pořadatele doslova výhrou. Proto se ČJF rozhodla dosažení této kvalifikace podpořit a pořádat školení stewardů. První školení proběhlo v termínu 9-11. prosince 2011 v Herouticích. Cílem školení bylo rozšíření znalostí osob, kteří na závodech tuto funkci již vykonávali. Na základě absolvování školení a úspěšného složení závěrečného testu mohli účastníci školení dosáhnout oficiální kvalifikace stewarda. Cílem školení bylo zvýšení bezpečnosti jezdců a koní na pracovišti, zkvalitnění práce funkcionářů na závodech a zároveň umožnit široké členské základně rozhodčích, kteří nemají možnost aktivně rozhodovat, zapojit se do těchto aktivit. Na toto základní školení naváží školení zamýšlená v roce 2012 a letech následujících ke splnění kvalifikace mezinárodního stewar da a povinná doškolování. V budoucnu tak bude pro výkon funkce stewarda nutná kvalifikace rozhodčího pro danou disciplínu a úspěšné absolvování školení a závěrečných zkoušek.

Manuály pro stewardy

 

Seznam stewardů, kteří absolvovali kurz

 

Školení a doškolování stewardů platné od roku 2017

 

Školení a doškolování stewardů platné od roku 2016

 

Kurzy stewardů a refreshingy národních stewardů v roce 2016

  

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Galavečer České jezdecké federace Systém podpory sportu
Nahoru