mobile_wrapper
04.04.2018 15:54

GDPR a Česká jezdecká federace

GDPR a Česká jezdecká federace

Informace o procesu harmonizace činností ČJF s nařízením EU v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR).

Výkonný výbor ČJF se výše zmíněné problematice průběžně věnuje. V uplynulých měsících jsme mj. oslovili:

  • FEI z pohledu získání informací a doporučení pro práci s osobními údaji v rámci průběžných informačních toků mezi národními federacemi a FEI
  • ČUS v rámci nastavení typových činností  uvnitř jednotlivých sportovních svazů a mezi ČUS a národními svazy
  • MŠMT ve vztahu k předávání povinných údajů např. v rámci žádostí o dotace, stejně tak jejich vyúčtování, přípravu a zavedení Rejstříku sportovních organizací, sportovců, trenérů  a sportovních zařízení

V dané věci panuje nemalá míra nejasností (např. není přijat  a asi ani do doby začátku platnosti – v závěru  května 2018 – nařízení EU nebude schválen příslušný český zákon). Přesto (nebo právě proto) je nutné problematice věnovat přiměřenou pozornost.

Dle úkolu uloženému VV ČJF proběhlo poptávkové řízení na výběr odborného partnera na zpracování základních dokumentů a návrhů nezbytně nutných kroků k uvedení činnosti ČJF do souladu s výše zmíněnou legislativou. Pro spolupráci byla zvolena AK Vidura & Kratochvíl, která má v osobě společníka zkušenosti se sportovními svazy i problematikou aplikace GDPR.

V těchto dnech probíhá vstupní analýza.

 

Vstup do Jezdeckého informačního systému

 

 

         ČJF na facebooku:

 

 

 

Partneři

Hodinářství Bechyně Jezdectvi pro vsechny
Nahoru