Systém podpory sportu

Systém podpory sportu
Systém podpory sportu
Systém podpory sportu

CJF_bíle_pozadí

 

Systém podpory sportu a vzdělávání v rámci ČJF

 

 

Česká jezdecká federace zahájila podporu sportua vzdělávání v klubech v souladu s novou koncepcí rozvoje a podpory.

Rozvoj sportu je klíčovým a je hlavním smyslem existence ČJF, proto je nutné ho systémově podporovat a řídit. V letošním roce byl VV rozšířen o dva nové členy, jejichž úkolem je systematizace informací a členská servisní platforma JIS a zajištění projektového řízení v rámci koncepce rozvoje a podpory sportu ČJF. Na březnovém zasedání Rady ČJF byla schválena Koncepce rozvoje a podpory sportu spolu s navazující strukturou projektů.

Tento systém podpory rozvoje sportu ČJF spolu s ucelenou koncepcí vzdělávání široké členské základny přispěje k rozvoji sportu. V rámci nově realizované koncepce rozvoje a podpory sportu bude realizována řada projektů, jejichž smyslem je podpořit a posouvat jednotlivé cílové skupiny směrem, který je v souladu s dlouhodobými cíly ČJF.

 

Pro rok 2017 počítá Koncepce rozvoje a podpory sportu ČJF s následujícími projekty:

 

  • Projekty pro zvyšování kvality instruktorů a trenérů v oblastech, tzv. Oblastní projektová podpora
  • Systematizace práce s jezdci v domácích klubech pomocí systému vzdělávání GALOPS® 
  • Projekty pro rozšiřování členské základny a popularizace jezdectví
  • Projekty pro systematické vyhledávání a práci s talenty 2017/2018
  • Projekty pro výběr a přípravu reprezentace 2017/2018

 

Více informací naleznete v souhrnném dokumentu Systém podpory sportu.

V případě nejasností nebo případných dotazů se mohou členové obracet na jednotlivé oblasti.


Oficialní partneři