Trenéři

Vzdělávání - trenéři

Práce trenéra se bezprostředně odráží na výkonnosti dvojice jezdec a kůň. Celková kvalita trenérů obecně pak ovlivňuje úroveň jezdeckého sportu. Aby naše jezdecká špička srovnala a udržela krok se světem, je důležité investovat dostatečné úsilí do vzdělání trenérů. Kvalifikaci trenéra získá uchazeč za přesně stanovených podmínek na akreditovaných pracovištích MŠMT schválených ČJF. Naším úkolem je umožnit trenérům sledovat současné světové trendy v jezdeckém sportu, zkvalitňovat své znalosti a získávat nové, porovnávat svou práci a její výsledky s ostatními a využívat nejnovější metody. To by měla zajistit specializovaná soustředění a školení pořádaná ve spolupráci s manažery jednotlivých disciplin. Je plánována spolupráce se školiteli a konzultanty z řad našich i zahraničních odborníků.

Kurzy trenérů: 

Přihlásit se a žádat informace o termínech a cenách je možné na akreditovaných školách schválených ČJF:

 

Termíny základních kurzů a zkoušek

 

POZOR: Od 1.1.2020 je nutné se ke zkouškám instruktorů a trenérů přihlašovat přes Jezdecký Informační Systém, v případě, že bude zkouška vykonána bez toho, aby byl uchazeč přihlášen ke zkoušce v JIS, nebude vzdělání ČJF uznáno a nebude zapsáno do JIS.

 

Seznam trenérů ČJF

Metodické materiály


Oficialní partneři